Föreståndare Brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara

En utbildning för dig som ska kunna arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen, mindre verkstäder mm.
Kursens är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 

Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.
Felaktig hantering av brandfarlig vara kan utgöra en mycket stor risk för explosion eller brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

 

Öppen kurs onsdag 1/3 hos Brandfast!

Föreståndare brandfarlig vara för restaurang och mindre omfattning

Plats: Hylsnyckeln 1, 197 40 Bro
Tid:    2017-03-01 kl 9-14
Anmälan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller
08-7554408

Pris: 1900 kr/deltagare exkl. moms

 

Målgrupp för utbildningen föreståndare brandfarlig vara
Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.
Detta kan t. ex. gälla dig som jobbar inom skola, bensinstation, restaurang, verkstäder mm

Kursmål för utbildningen föreståndare brandfarlig vara
Kursen innehåller:

  • Vad är brandfarliga varor
  • Lagstiftning och regler kring brandfarliga varor
  • Brand- och explosionsrisker med brandfarlig vara
  • Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter
  • Förvaring och hantering
  • Förebyggande brandskydd
  • Risker i verksamheten


När behövs föreståndare för brandfarlig vara?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beskriver detta så här:
"En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare . Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. " 

Kursfakta för utbildningen föreståndare brandfarlig vara
Tidsåtgång: 6 timmar
Max antal deltagare: 20 personer

Vill du gå utbildningen hos er eller hos oss?
Öppna kurser hos oss ser du under rutan "Aktuella kurser"
Vi kan även komma ut till er arbetsplats om ni vill boka en egen kurs.
Intresseanmälan:
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 08-7554408

 

Fyll i för offertförfrågan!

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning