• Andningsskydd Facecover-Bild1
  Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild1
   Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild4
   TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
  • Andningsskydd Facecover-Bild5
  • Andningsskydd Facecover-Bild3
   Andningsskydd Facecover
 • Andningsskydd Facecover-Bild4
  TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
  • Andningsskydd Facecover-Bild1
   Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild4
   TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
  • Andningsskydd Facecover-Bild5
  • Andningsskydd Facecover-Bild3
   Andningsskydd Facecover
 • Andningsskydd Facecover-Bild5
  • Andningsskydd Facecover-Bild1
   Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild4
   TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
  • Andningsskydd Facecover-Bild5
  • Andningsskydd Facecover-Bild3
   Andningsskydd Facecover
 • Andningsskydd Facecover-Bild3
  Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild1
   Andningsskydd Facecover
  • Andningsskydd Facecover-Bild4
   TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
  • Andningsskydd Facecover-Bild5
  • Andningsskydd Facecover-Bild3
   Andningsskydd Facecover
 • Andningsskydd Facecover
 • TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK
 • Andningsskydd Facecover-Bild5
 • Andningsskydd Facecover

TIKI FACECOVER ANDNINGSSKYDD STARTPACK

Artikelnummer:1050-52
Tiki Facecover, ett genombrott inom andningsskydd! Slipp immiga glasögon och den jobbiga andningen i engånsskydd.
4.495,00 kr
Pris med moms 5.618,75 kr
Rabatt
 
 • En revolution inom andningsskydd!
  Tiki Facecover är världens första andningsskydd som i realtid mäter kraften i varje andetag.
  Den levererar automatiskt den luft och det tryck som du behöver. Inne i masken finns en tryckgivare som oavbrutet reglerar fläktens hastighet efter din andning.
  Detta ger bästa möjliga skydd mot luftburna partiklar som kvartsdamm och bakterier. Andningsskyddet är mycket smidig att använda och väger endast 380 gram med batteri och fläkt!

  Bästa andningsskyddet Tiki Facecover

  Slipp imma, få oslagbar sikt och andas lätt med Facecover andningsskydd
  Slipp immiga glasögon och den jobbiga andningen i engånsskydd.
  Andra fläktförsedda andningsskydd är dessutom tunga och obekväma. De har också en slang eller ett stort filter framför munnen eller kinderna. Tack vare Tiki´s smarta design har andningsskyddet varken slang eller stora filter framför munnen eller på kinderna, vilket ökar både synfält och kommunikationsförmåga. Du kan prata i mobil eller radio med masken på och du kan se neråt när du ska gå nerför trappor. Både filtret och motorn är placerade på toppen av masken. Du får fri sikt neråt och även åt sidorna. 

  Högsta skyddsklass och komfort
  Tiki andningsskydd är utvecklad för långvarig komfort, högsta prestanda och har den högsta skyddsklassen. Du kan enkelt att byta ut delarna i andningsskyddet eftersom allt finns som reservdelar.
  Om masken blir repad eller har använts i en miljö med farliga partiklar kan du enkelt byta ut den till en ny mask. Flytta enkelt över fläkt och filter till den nya masken på bara några sekunder.

  Innehåll i Tiki Facecover startpack

  • Mask (medium)
  • Huvudband
  • Fläktenhet
  • P3-filter
  • Laddare  Hur fungerar Facecover andningsskydd?
  För att kunna ge ett komplett skydd måste masken behålla övertrycket vid varje andetag, annars kan du utsättas för skadliga partiklar. Övertrycket skapas genom att använda en fläkt som suger in luft genom ett renande filter, in i masken. Tack vare den tryckkänsliga givaren och elektroniken som styr den effektiva fläkten anpassas övertrycket optimalt. Det finns olika partikelfilter för olika miljöer.
  TIKI andningsskydd förser dig med luft efter din andningskurva, vilket innebär att när du andas i normal takt förblir fläkten konstant och om du andas häftigare på grund av till exempel fysisk ansträngning, så kommer fläkten öka hastigheten för att bibehålla övertrycket i masken. När du vet att masken sköter det automatiskt kan du andas lugnt och vara trygg med att masken skyddar dig. Den automatiska anpassningen ger även fördelen att det ökar livstiden på både batteri och filter. I andra andningsskydd kan övertrycket skapa en storm i masken och det blir snabbt obehagligt. I TIKI skyddas dina ögon och ditt ansikte från att torka ut, då masken ger dig precis så mycket luft du behöver och det lilla extra som ger ett övertryck.

  Inbyggd LED-belysning
  Det finns två inbyggda kraftfulla LED-lampor. De är placerade över ögonhöjd och lyser enkelt upp i trånga utrymmen, vilket gör att du kan ha båda händerna fria.
  LED-lampor har fördelen att de påverkar batteritiden minimalt. Du tänder ljuset med ett knapptryck.

  Li-Po batterier som håller laddningen över tid
  En av de viktigaste fördelarna med en TIKI är den praktiska långtidslagringen för nödsituationer. Tack vare de kraftfulla och miljövänliga Li-Po batterierna kan TIKI-enheterna lagras i flera år. Detta innebär att en TIKI är redo att användas när du behöver den. Det passar flera nationella verksamheter såsom militära och civila beredskapsförråd och överhuvudtaget räddningstjänsten i hela landet

  Andningsskydd Facecover-Bild2

  Har ni godkända andningsskydd?
  Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 2015:2 gällande Kvarts – stendamm i arbetsmiljön trädde i kraft 2 november 2015.
  Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser. Kvartsdamm som inandas kan ge upphov till sjukdomar som silikos (stendammslunga), KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som båda är obotliga lungsjukdomar.

  Kvarts och stendammslunga
  Det finns tecken på att silikos, också kallad stendammslunga, är på väg tillbaka i Sverige. Sjukdomen drabbar främst personer som arbetar i bygg, gjuteri, gruv- och stenindustrin.
  Hygieniskt gränsvärde HGV (Kvarts) I Sverige: 0,1 mg/m3
  Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det första stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka. Kvartspartiklar är mikroskopiska och är farliga för lungorna, då kroppen inte kan göra sig av med partiklarna som man andas in. De åker ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat.


  Arbetsmiljöverkets råd § 17
  En halvmask med utbytbart filter klass P3 är ett exempel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd. Gällande standarder är SS-EN 140 för halvmask och SS-EN 143 för filter.
  Vid fysiskt krävande arbete eller för längre tid än två timmar bör ett fläktmatat andningsskydd eller en andningsapparat med extern tillförsel av luft användas. För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det viktigt att användaren av andningsskyddet har gjort en kontroll av tätheten inför varje arbetspass. I andningsskyddets bruksanvisning beskrivs hur täthetskontrollen ska gå till. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Skägg och skäggstubb minskar skyddseffekten avsevärt.

  Tiki Facecover andningsskydd passar för:

  • Alla som utsätts för skadliga luftburna partiklar eller bakterier.
  • Stenindustri och Gruvor 
  • Stålverk
  • Keramisk industri
  • Byggarbetsplatser
  • Rivning, demolering och asbestsanering
  • Slipning, borrning, bilning av betong
  • Arbetsplatser med kvarts- och byggdamm
  • Polis, brandkår och annan räddningstjänst
  • Läkemedelsindustri och laboratorier
  • Kemisk industri
  • Arbetsmiljöer med luftburna bakterier
  • Militär och försvar

   

  Varför välja Tiki Facecover andningsskydd?

  • Högsta skyddsklass enligt europeisk standard
  • Hög komfort genom sensorstyrd lufttillförsel
  • Tre storlekar för optimal passform
  • Låg vikt: från 360 gram
  • Utmärkt sikt och kommunikation
  • Lång batteritid: upp till 10 timmar med externt batteri
  • Kvadratiskt P3-filter som fångar mer än 99,95% av den svåraste partikeln (0,0003 mm)
  • Inbyggd LED-belysning
  • Enkelt och snabbt byte av mask och filter
  • Ekonomisk: låg ägandekostnad