Tjänster & Service

Brandfast Sverige AB - Brandskydd & Första Hjälpen

Vi erbjuder utbildning, service och utrustning i det mesta som berör brandsäkerhet och första hjälpen till företag och privatpersoner.

Service av brandsläckare

Service av brandsläckare

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet.
Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontroll men även med årlig sevice enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Läs mer...

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

bild3SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Blinkande lysrör, nödutgångar som är tröga att öppna, brännbart material intill husfasaden och kaffebryggaren som ”någon” ibland glömmer… ja så kan det se ut på en arbetsplats.
Visste du att lagen om skydd mot olyckor ställer krav på systematiskt brandskyddsarbete?
Ungefär som arbetsmiljö med skyddsronder och utbildning.

Vill du få bättre koll på ert brandskydd?
Vi kan hjälpa dig så att du kan komma igång på egen hand eller bistå med extra stöd om det behövs.

Läs mer...