Så gör man HLR vid ett hjärtstopp

Hur vet man att någon fått hjärtstopp? När ska man lägga en person i stabilt sidoläge? Hur gör man HLR? Läs hur man agerar i en akutsituation här!