Brandutbildning om brand i litiumbatterier

Produkter med laddbara litiumbatterier ökar lavinartat, så även bränder och tillbud.
Nu finns en kurs om riskhantering och hur man kan släcka bränder i litiumbatterier.

Litiumbatterier – risker vid en brand


Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här

Laddar du litiumbatterier?
Känner du till riskerna?
Har du rätt släckutrustning?

Vid en brand i litiumbatterier kan situationen bli kritisk på bara ett par minuter.
Ett stort problem är att den livsfarliga gasen vätefluorid frigörs.

Användningen av laddbara litiumbatterier ökar nu markant och tyvärr även antalet incidenter.
De finns snart överallt:
Lagertruckar, backup lager, elbilar, bilverkstäder, yrkesbutiker, återvinningscentraler, datacentraler, solcellsbackup, drönare, mobiltelefoner, läsplattor, hooverboards, E-cigarett, RC plan, handverktyg, kylskåp, husbilsbatterier, golfvagnar mm

Hur är kunskapen om bränder i dessa?

– Tyvärr för dålig, både vad gäller förebyggande och om vad man gör om det tar eld i batterier. Man bör känna till riskerna och vilka insatser man själv kan göra.

Målgrupp

Vår brandskyddsutbildning riktar sig till dig som hanterar litiumbatterier i butiker, bilverkstäder, mobilreparation, labb, lager eller hobbyverksamhet.
Vi ger dig praktisk och konkret kunskap om litiumbatterier och riskerna med dessa.
Denna utbildning är anpassad för litiumbränder med statistik, risker och exempel.

Kursinnehåll för brandutbildning litiumbatterier

Utbildningen anpassas för din verksamhet.
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå de vanligaste brandriskerna med batterier
  • Veta hur Systematiskt brandskyddsarbete bedrivs samt lagar, regler och ansvar
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand
  • Agera snabbt och veta hur man kan släcka en brand i litiumbatterier
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
batteribrand

Praktik

  • Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
  • Demonstration av släckmedel för litiumbatterier
  • Möjlighet att göra brandpraktik inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!

Kursfakta brandkurs butik

Tidsåtgång: cirka 3 timmar
Plats: Hos Brandfast eller i kundens lokaler
Pris: offert
Intyg: Personliga intyg och/eller diplom till företaget.
Anpassning: Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar.
Innan utbildningsstart går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen.

Pris:
Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

Boka brandutbildning

Vill du boka en utbildning så ser du öppna kurstillfällen längst upp på denna sida. Du kan även göra en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

Offertförfrågan

  • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.