Kategorier

Pulversläckare

Pulversläckare är den mest mångsidiga brandsläckaren. Effektivt släckmedel för så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder.

Alla pulversläckare

Pulversläckare

Pulversläckare har väldigt hög släckeffekt och är speciellt lämpliga för brandskydd t.ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet. Brandsläckare med 6 kg pulver är också det bästa skyddet i hemmiljö.

Dessa brandsläckare kan även användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna klarar minusgrader och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Pulversläckare finns i storlekarna 2, 4, 6, 9 och 12 kg släckare.
Proffsläckare från bl.a Tyco har rostfria handtag och anpassade för att tåla krävande miljöer.

Släckarna levereras med väggfäste. Fordonshållare finns som tillbehör.

 

Pulversläckare för Heta Arbeten

För Heta arbeten som t. ex arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor gäller försäkringsbolagens säkerhetsregler.
Här ställs krav på att utföraren av Heta Arbeten ska ha släckutrustning. Godkända pulversläckare för detta är att ha minst 2 st 6 kg pulversläckare. De ska ha en släckeffekt på minst 34A 233BC

Pulversläckare till hemmet

I första hand rekommenderas minst en 6 kg pulversläckare för bostäder. Till små lägenheter eller om man har svårt att lyfta kan man istället ha 1 eller 2 st pulversläckare på 2 kg.
Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men saneringskostnaderna är ett överkomligt problem. Men smutsigt blir det även när det brinner och dyrare blir det att renovera eller bygga nytt.

Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst.
Det är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada.
Den europeiska standarden som en pulversläckare ska vara märkt med
är SS-EN 3-7. Alla våra brandsläckare klarar detta krav.
Designade brandsläckare uppfyller dock inte kraven på röd färg och text men detta spelar ingen roll för privat bruk.

 

Effekt på pulversläckare

Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer brandsläckaren kan klara av att släcka.
Pulversläckare innehåller ABC-pulver släcker dessa bränder:
A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
B – Brand i vätskor och oljor.
C – Gasbrand.
Våra pulversläckare som har bäst släckeffekt har märkningen 55A 233BC som är ett mått på det test den genomgått.
55A betyder ett provbål med staplade
trästavar som är 5,5 meter långt. 233B betyder ett fat med en viss
mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Sista bokstaven
i effektivitetsklassen ovan (C) innebär att släckaren även kan användas
vid bränder i gas.

Kontroll av pulversläckare

För privatpersoner:
Kontrollera din pulversläckare
• Tryckmätaren ska stå på grönt
• Slangen ska vara hel
• Plomberingen ska sitta kvar
• Följ anvisningar från tillverkaren

Designade pulversläckare

Även om vi mest jobbar med röda brandsläckare till företag så förespråkar vi att köpa designade brandsläckare till hemmet!
Detta för att den bästa brandsläckaren är den som du snabbt kan använda, och om släckaren är snygg och får hänga framme i ditt hem så är ju det mycket bättre än att leta efter den där fula som någon ställt undan.
Se designutbud här.

solstickan vit 6 kg