Heta arbeten för stall och hovslagare

Vilka regler gäller för hovslagare i stall? När måste man ha certifikat och tillstånd? Vad innebär de nya reglerna?

Regler för hästskoning och heta arbeten

För både varm- och kallskoning krävs certifikat för hovslagare och eventuell brandvakt.
Dessutom måste hovslagaren först få ett tillstånd påskrivet av tillståndsansvarig från beställaren, vilket kan vara t. ex. stallägare eller arrendator.

Detta är försäkringsregler som gäller såväl bygg-, industri och stallverksamhet.

Tyvärr har detta sällan tillämpats eller fungerat när hovslagare ska utföra sitt uppdrag. Kunskapen har kanske inte alltid funnits och stallägaren vet inte om att de måste ha en tillståndsansvarig.
Du som stallägare och hovslagare måste tänka på säkerheten och vad som händer vid en brand. Ansvaret ligger på båda parter!
Blir det en brand så det kan förutom skador på byggnader, människor och djur, bli stora kostnader om försäkringen inte täcker skadorna. Heta Arbeten är försäkringsvillkor som måste följas och beror branden på slarv med säkerhetsreglerna så drabbas man ekonomiskt och i vissa fall rättsligt.

Förenklingar för stallägare

Syftet med reglerna är att det inte ska brinna!
För att bättre kunna tillämpa försäkringsreglerna i ett stall har det från oktober 2017 införts förenklingar.
Förenklingarna innebär att stallägaren kan uppfylla vissa krav så att man inte behöver ha en tillståndsansvarig.
Brandfast har varit med i arbetet med dessa förenklingar och även arrangerat de första kurserna för hovslagare. Fråga oss gärna om råd!

 

Vad gäller för hästskoning i stall?

 1. Arbetet innefattar inga varma arbetsmetoder och ingen brandrisk finns eller om arbetet utförs i godkänd brandsäker verkstad eller ej närmare än 15 meter från byggnad: Ett vanligt jobb och varken tillstånd eller certifikat krävs
 2. Varma metoder kommer användas som t. ex gnistor, varmluft, ässja: Hovslagaren måste ha certifikat och få ett tillstånd påskrivet av beställaren och därefter följa alla säkerhetsregler.
 3. Stallägaren/beställaren uppfyller de nya kraven för en “särskild anordnad plats för hästskoning”: Hovslagaren ska ha certifikat men behöver inte få ett tillstånd påskrivet.

 

Kurs i Heta Arbeten® för stallägare och hovslagare

Vi rekommenderar att ni går vår specialinriktade kurs! Här har vi anpassat hela kursen för häststkoning!
Håll utkik efter öppna kurser eller boka en egen kurs.

 

Hur ordnar vi en “särskild anordnad plats för hästskoning”?

Du som stallägare kan uppfylla reglerna nedan genom att ta fram en anvisning som ska vara känd för den som beställer hästskoning samt även för hovslagaren som kommer.
Stallet måste så klart uppfylla anvisningen för att detta ska kunna tillämpas.
Om du som stallägare ser till att platsen uppfyller kraven så underlättar du för hovslagaren och båda parter kan följa sina försäkringsvillkor.

Anvisningen för stall finns i 2 varianter

För varm- och kallskoning gäller alla punkterna nedan:

 • Ägare/arrendator ska fylla i kontaktuppgifter.
 • Bredd minst 2,5 meter och 2 meter framför och bakom hästen är rent och hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
 • Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskoningen.
 • 2 st pulversläckare på minst 6 kg ska finnas lätt tillgängliga. T.ex. en i bilen och en i stallet.
 • Hovslagaren har certifikat för heta arbeten.
 • Att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
 • Vägg ansluter mot golv utan större springor.

hovslagare heta arbeten

 

För enbart kallskoning ska dessa punkter uppfyllas:

 • Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
 • Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
 • Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
 • Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil.
 • Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning.

Heta Arbeten hovslagare

Ladda ned anvisning för heta arbeten i stall här:

Anvisning kall hästskoning heta arbeten jan2018

Anvisning varm och kall hästskoning heta arbeten jan2018