expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
hovslagare heta arbeten

Heta arbeten för stall och hovslagare

Vilka regler gälle för hovslagare i stall? När måste man ha certifikat och tillstånd? Vad innebär de nya reglerna?

Regler för hästskoning och brandfarliga heta arbeten

För både varm- och kallskoning krävs certifikat för hovslagare och eventuell brandvakt.
Dessutom måste hovslagaren först få ett tillstånd påskrivet av tillståndsansvarig från beställaren, vilket kan vara t. ex. stallägare eller arrendator.

Detta är försäkringsregler som gäller såväl bygg-, industri och stallverksamhet.

Tyvärr har detta sällan tillämpats eller fungerat när hovslagare ska utföra sitt uppdrag. Kunskapen har kanske inte alltid funnits och stallägaren vet inte om att de måste ha en tillståndsansvarig.
Du som stallägare och hovslagare måste tänka på säkerheten och vad som händer vid en brand. Ansvaret ligger på båda parter!
Blir det en brand så det kan förutom skador på byggnader, människor och djur, bli stora kostnader om försäkringen inte täcker skadorna. Heta Arbeten är försäkringsvillkor som måste följas och beror branden på slarv med säkerhetsreglerna så drabbas man ekonomiskt och i vissa fall rättsligt.

Förenklingar för stallägare

Syftet med reglerna är att det inte ska brinna!
För att bättre kunna tillämpa försäkringsreglerna i ett stall har det från oktober 2017 införts förenklingar.
Förenklingarna innebär att stallägaren kan uppfylla vissa krav så att man inte behöver ha en tillståndsansvarig.
Brandfast har varit med i arbetet med dessa förenklingar och även arrangerat de första kurserna för hovslagare. Fråga oss gärna om råd!

Vad gäller för hästskoning i stall?

Beroende på förutsättningar varierar kraven på certifikat och tillstånd.

 1. Om arbetet inte innefattar några brandfarliga arbetsmetoder och ingen brandrisk finns eller om arbetet utförs i godkänd brandsäker verkstad eller ej närmare än 15 meter från byggnad: Ett vanligt jobb och varken tillstånd eller certifikat krävs
 2. Om varma metoder kommer användas som t. ex gnistor, varmluft, ässja: Hovslagaren måste ha certifikat och få ett tillstånd påskrivet av beställaren och därefter följa alla säkerhetsregler.
 3. Om stallägaren/beställaren uppfyller de nya kraven för en “särskild anordnad plats för hästskoning”: Hovslagaren ska ha certifikat men behöver inte få ett tillstånd påskrivet.

Kurs i brandfarliga heta arbeten för stallägare och hovslagare för att få certifikat

En hovslagare måste alltid ha certifikat för att få utföra brandfarliga heta arbeten. Oavsett om man behöver tillstånd eller inte.
Vi rekommenderar att ni går vår specialinriktade kurs! Här har vi anpassat hela kursen för hästskoning! Dessa kurser hålls ett par gånger per år.
Håll utkik efter öppna kurser eller boka en egen kurs.  Det går så klart bra att gå en vanlig kurs också, dessa hålls varje vecka.

Alla kurser för hovslagare och vanliga brandfarliga heta arbeten hittar du här.

Hur ordnar vi en “särskild anordnad plats för hästskoning”?

Du som stallägare kan uppfylla reglerna nedan genom att ta fram en anvisning som ska vara känd för den som beställer hästskoning samt även för hovslagaren som kommer.
Stallet måste så klart uppfylla anvisningen för att detta ska kunna tillämpas.
Om du som stallägare ser till att platsen uppfyller kraven så underlättar du för hovslagaren och båda parter kan följa sina försäkringsvillkor.

Anvisningen för stall finns i 2 varianter

1. För varmskoning inne i stallet gäller detta:

 • Ägare/arrendator ska fylla i kontaktuppgifter och ange plats för varmskoning.
 • Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
 • Golvet är obrännbart med bredd på minst 2,5 meter. 2 meter framför och bakom hästen samt väg till bil är rent och hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
 • Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskoningen.
 • Vägg ansluter mot golv utan större springor
 • Svetsning eller slipning som orsakar gnistor får inte utföras i stallet.
 • Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig. (6 kg pulversläckare)
 • Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Hovslagare brandfarliga heta arbeten

Ladda ned anvisning för brandfarliga heta arbeten i stall här:

Anvisning för varmskoning i stall vid brandfarliga heta arbeten

2. För enbart kallskoning och placering av hovslagarens bil ska dessa punkter uppfyllas:

 • Ägare/arrendator ska fylla i kontaktuppgifter och ange plats för bilens placering.
 • Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
 • Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
 • Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som
  strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
 • Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
 • Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig. (6 kg pulversläckare)
 • Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil.
 • Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Hovslageri brandfarliga heta arbeten

Ladda ned anvisning för brandfarliga heta arbeten utanför stallet här:

Anvisning för placering av hovslagarens bil vid brandfarliga heta arbeten

egler för hästskoning och brandfarliga heta arbeten

För både varm- och kallskoning krävs certifikat för hovslagare och eventuell brandvakt.
Dessutom måste hovslagaren först få ett tillstånd påskrivet av tillståndsansvarig från beställaren, vilket kan vara t. ex. stallägare eller arrendator.

Detta är försäkringsregler som gäller såväl bygg-, industri och stallverksamhet.

Tyvärr har detta sällan tillämpats eller fungerat när hovslagare ska utföra sitt uppdrag. Kunskapen har kanske inte alltid funnits och stallägaren vet inte om att de måste ha en tillståndsansvarig.
Du som stallägare och hovslagare måste tänka på säkerheten och vad som händer vid en brand. Ansvaret ligger på båda parter!
Blir det en brand så det kan förutom skador på byggnader, människor och djur, bli stora kostnader om försäkringen inte täcker skadorna. Heta Arbeten är försäkringsvillkor som måste följas och beror branden på slarv med säkerhetsreglerna så drabbas man ekonomiskt och i vissa fall rättsligt.

Förenklingar för stallägare

Syftet med reglerna är att det inte ska brinna!
För att bättre kunna tillämpa försäkringsreglerna i ett stall har det från oktober 2017 införts förenklingar.
Förenklingarna innebär att stallägaren kan uppfylla vissa krav så att man inte behöver ha en tillståndsansvarig.
Brandfast har varit med i arbetet med dessa förenklingar och även arrangerat de första kurserna för hovslagare. Fråga oss gärna om råd!

Vad gäller för hästskoning i stall?

Beroende på förutsättningar varierar kraven på certifikat och tillstånd.

 1. Om arbetet inte innefattar några brandfarliga arbetsmetoder och ingen brandrisk finns eller om arbetet utförs i godkänd brandsäker verkstad eller ej närmare än 15 meter från byggnad: Ett vanligt jobb och varken tillstånd eller certifikat krävs
 2. Om varma metoder kommer användas som t. ex gnistor, varmluft, ässja: Hovslagaren måste ha certifikat och få ett tillstånd påskrivet av beställaren och därefter följa alla säkerhetsregler.
 3. Om stallägaren/beställaren uppfyller de nya kraven för en “särskild anordnad plats för hästskoning”: Hovslagaren ska ha certifikat men behöver inte få ett tillstånd påskrivet.

Kurs i brandfarliga heta arbeten för stallägare och hovslagare för att få certifikat

En hovslagare måste alltid ha certifikat för att få utföra brandfarliga heta arbeten. Oavsett om man behöver tillstånd eller inte.
Vi rekommenderar att ni går vår specialinriktade kurs! Här har vi anpassat hela kursen för hästskoning! Dessa kurser hålls ett par gånger per år.
Håll utkik efter öppna kurser eller boka en egen kurs.  Det går så klart bra att gå en vanlig kurs också, dessa hålls varje vecka.

Alla kurser för hovslagare och vanliga brandfarliga heta arbeten hittar du här.

Hur ordnar vi en “särskild anordnad plats för hästskoning”?

Du som stallägare kan uppfylla reglerna nedan genom att ta fram en anvisning som ska vara känd för den som beställer hästskoning samt även för hovslagaren som kommer.
Stallet måste så klart uppfylla anvisningen för att detta ska kunna tillämpas.
Om du som stallägare ser till att platsen uppfyller kraven så underlättar du för hovslagaren och båda parter kan följa sina försäkringsvillkor.

Anvisningen för stall finns i 2 varianter

1. För varmskoning inne i stallet gäller detta:

 • Ägare/arrendator ska fylla i kontaktuppgifter och ange plats för varmskoning.
 • Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
 • Golvet är obrännbart med bredd på minst 2,5 meter. 2 meter framför och bakom hästen samt väg till bil är rent och hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
 • Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskoningen.
 • Vägg ansluter mot golv utan större springor
 • Svetsning eller slipning som orsakar gnistor får inte utföras i stallet.
 • Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig. (6 kg pulversläckare)
 • Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Hovslagare brandfarliga heta arbeten

Ladda ned anvisning för brandfarliga heta arbeten i stall här:

Anvisning för varmskoning i stall vid brandfarliga heta arbeten

2. För enbart kallskoning och placering av hovslagarens bil ska dessa punkter uppfyllas:

 • Ägare/arrendator ska fylla i kontaktuppgifter och ange plats för bilens placering.
 • Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
 • Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
 • Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som
  strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
 • Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
 • Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig. (6 kg pulversläckare)
 • Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil.
 • Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Hovslageri brandfarliga heta arbeten

Ladda ned anvisning för brandfarliga heta arbeten utanför stallet här:

Anvisning för placering av hovslagarens bil vid brandfarliga heta arbeten

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt