Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats?

På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll.
Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

Öppna kurser:

Utbildning för utrymningsledare


Denna kurs går att boka som webbutbildning för egen grupp

Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter.
Rökutveckling och panik kan innebära stora risker.
För att skapa en effektiv utrymningsorganisation är det bra om det finns flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning.
Utrymningsledaren rustas i denna utbildning med kunskaper hur man bör agera och vilka risker man kan ta.
Utbildningen ger utrymningsledaren en trygghet för sin roll i en utrymningssituation.

Målgrupp för utbildningen utrymningsledare

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Kursmål för utbildningen utrymningsledare

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en säkrare utrymning på företaget.
Deltagarna skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

Kursinnehåll utrymningsledare

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Risker
 • Utrymningsledarens roll och ansvar
 • Delegera och organisera
 • Genomsökning av speciella lokaler
 • Rädda, larma, varna, släck
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsledarens hjälpmedel
 • Återsamlingsplatsen
 • Rapportering till räddningstjänsten

Kursfakta för utbildningen utrymningsledare

Tidsåtgång: 3 timmar
Plats: I kundens lokaler
Max antal deltagare: 20 personer

Övrigt: Vi kan göra denna kurs helt verksamhetsanpassad utifrån era rutiner och förutsättningar.
Efter utbildningen kan vi också arrangera en utrymningsövning för att öva och utvärdera organisationen.

Pris:
Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

Boka brandutbildning

Vill du boka en utbildning så ser du öppna kurstillfällen längst upp på denna sida. Du kan även göra en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

Offertförfrågan

 • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.