Tjänster & Service

Behöver du hjälp att välja hjärtstartare? Service av brandsläckare? Beställa en utrymningsplan? Få hjälp av en brandkonsult?

Välkommen att fråga oss om råd!

Välja hjärtstartare – guide

Ska du köpa eller hyra hjärtstartare?
Här får du hjälp att välja rätt hjärtstartare
för er verksamhet.

Läs mer

SBA digitalt

Brandkoll – SBA via webben

Det perfekta hjälpmedlet för ert systematiska brandskyddsarbete. Brandkoll är användarvänligt, prisvärt och flexibelt.

Läs mer

 

tillsynsbesök

Få hjälp av en brandkonsult

Ska du bygga nytt, bygga om eller kanske ändra något i din verksamhet?
Behöver du få en status på befintligt brandskydd?

Läs mer

brandsläckar service

Brandservice

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet. Låt oss hjälpa er med den årliga servicekontrollen.

Läs mer

PREMIUM – Brandfarliga heta arbeten

Vill du få digital kontroll på alla era tillstånd för brandfarliga heta arbeten? Kolla in vår tjänst PREMIUM by SVEBRA!

Läs mer

Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon – en hjärtsäker arbetsplats. Få hjälp att uppfylla svensk standard SS280000 – hjärtsäker zon. Placering av hjärtstartare och utbildning i HLR!

Läs mer

röklucka skylt

Service av rökluckor

Vill du ha hjälp med att kontrollera dina rökluckor? Läs mer här om vad som gäller och hur vi kan hjälpa dig!

Läs mer


Service och underhåll av brandlarm

Har du ett brandlarm som behöver service?
Vi utför månadskontroll, kvartalskontroll och årsservice.

Läs mer

Bowtie verktyget för riskanalys
Riskanalys med BowTie360

För att effektivt kunna hantera verksamhetens risker är det viktigt att förstå hur oönskade händelser uppstår och vad konsekvenserna kan bli. Bowtie360 är ett modernt webb-baserat verktyg för att analysera och visualisera risker

Läs mer

Snabblänkar: Brandfarliga heta arbeten, brandskyddskontrollant, hjärtstartare, anläggningsskötare brandlarm och HLR.