Utrymningsplan

Utrymningsplan

Varför är utrymningsplaner så viktiga?

En utrymning kan behöva ske av många olika anledningar. Det kan förstås handla om en brand men inte bara det! Man ska alltid kunna utrymma oavsett om det beror på en brand eller rök men kanske också på grund av en hotfull situation, gasutströmning eller liknande.

Tanken med en utrymningsplan är lite som ordet i sig självt, det är en plan för utrymning. En utrymningsstrategi. Ett hjälpmedel för att vara förberedd innan det hänt något, för att lära sig sina vägar ut, hur man kan larma, veta var brandsläckare finns och vart man ska återsamlas efter en utrymning. Det är ingen “orienteringskarta” som man i stridens hetta ska leta upp för att försöka hitta ut, utan alltså snarare något man lär sig innan så att man är väl förberedd.
När man väl utrymmer ska det vara tydligt skyltat och enkelt att hitta ut. Det ska vara självklart och tydligt, men för personalen är utrymningsplanen ett utmärkt hjälpmedel i förebyggande syfte för att känna till hela ens utrymningsstrategi.

För en nyanställd är utrymningsplanen en bra introduktion till att lära sig var det finns larmknappar, säkra utrymningsplatser, utrymningsvägar mm.

För en hotellgäst är det en trygghet att lokalisera sitt rum, sin väg ut och vad man bör tänka på när ett larm eller brand sker.

Läs gärna vår artikel om vilka krav, lagar och regler som gäller för utrymningsplaner.

Utrymningsplan

Beställa utrymningsplan

Vi ritar din utrymningsplan från grunden eller redigerar en befintlig som behöver uppdateras. Våra utrymningsplaner följer AFS 2020:1 och den Svenska standarden SS 2875:2019.
För hotellrum och liknande utformas den i A4 och för övriga i A3 precis som standarden anger.

Oavsett om du beställer utrymningsplanen med ram eller inte så får du också av oss utrymningsplanen som pdf, vilket inte alla leverantörer gör.

Pris för utrymningsplan:

Enstaka utrymningsplaner kostar 2500 kr ex. moms/st.
Detta är ett riktpris för en inramad 2D-plan i snygg och smidig snäppram. Prissättning görs beroende på omfattning, antal och förutsättningar.

Med ett bra underlag som du bifogar enligt instruktion nedan kan vi leverera din utrymningsplan inom 14 dagar. Vid behov av expressleverans, kontakta oss för det.

För avancerade lokaler eller där det råder osäkerhet om hur planen ska utformas kan vi behöva göra besök i lokalen fysiskt eller via teams.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Kontroll av utrymningsplaner

Att ha en utrymningsplan är en sak, men att ha en korrekt och uppdaterad utrymningsplan är avgörande. Har du kontrollerat att din utrymningsplan stämmer? Detta är en viktig egenkontroll att få med i ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Punkter att kontrollera:

 • Sitter den på rätt plats?
 • Stämmer återsamlingsplatsen?
 • Om ni har flera utrymningsplaner, ger dessa samstämmig information?
 • Stämmer utrymningsvägarna?
 • Är larmknappar, brandsläckare, här är du-symbol, utrymningsplatser och ev. larmtelefon korrekt placerade?
 • Är planen rätt placerad och monterad på rätt håll?

Vill du ha hjälp att kontrollera er utrymningsplan?
Vi erbjuder professionell kontroll av utrymningsplaner. Denna kontroll innefattar punkterna ovan plus allt som är kravställt i AFS 2020:1 och SS 2875:2019.

Vid vår kontroll går vi även runt i lokalen och ser att allt stämmer och det som är absolut viktigast; fungerar utrymningsvägarna så att man kan ta sig hela vägen ut till återsamlingsplatsen? För att testa detta provgår vi hela vägen och provöppnar alla dörrar på vägen ut. Vi tittar på att säkra utrymningsplatser för funktionshindrade fungerar med täta brandceller.

Punkter som ingår i vår utökade kontroll av utrymningsplan:

 • Att återsamlingsplatsen stämmer och är en lämplig plats
 • Att alla symboler på planen stämmer med verkligheten i era lokaler?
 • Om det saknas några symboler?
 • Att alla utrymningsdörrar går lätt att öppna och att man kommer hela vägen ut
 • Om eventuella utrymningsplatser finns och att de är markerade och har säkra brandceller
 • Att den stämmer med ett antal krav från AFS 2020:1 och SS 2875:2019

Det är tyvärr allt för vanligt att dörrar kärvar eller till och med är låsta eller blockerade.
Säkerställ att er utrymningsstrategi fungerar med Brandfasts kontroll av er utrymningsplan.

Varning! Det finns tyvärr många brandföretag som bara sätter dit ett klistermärke/årsklocka på utrymningsplanen när de utför brandservice. Detta är tyvärr oftast bara ett sätt att tjäna mer pengar, utan att de varken kontrollerar om utrymningsplanen stämmer eller provgår utrymningsvägarna hela vägen ut, men du som kund kanske får intrycket att den är kontrollerad. Ser ni ett sådant klistermärke på er utrymningsplan, fråga efter protokoll för just den kontrollen.

Saknas det protokoll och ni blir osäkra på om utrymningsplanen stämmer? Vänd dig till oss på Brandfast så gör vi en kvalitativ kontroll av er utrymningsstrategi och säkerställer att ni har en korrekt utrymningsplan.

kontrollmärke på utrymningsplan
Om det sätts ett kontrollmärke på din utrymningsplan ska det finnas ett protokoll om vad som är kontrollerat.

Övning och utbildning

Regelbunden övning: Att regelbundet öva utrymning med personal och besökare hjälper alla att vara bättre förberedda vid en verklig nödsituation. Vi hjälper er gärna med en utrymningsövning.

Utbildning av personal: All personal bör vara medveten om utrymningsplanen och vad som förväntas av dem i händelse av en nödsituation. Det bör också finnas några utvalda utrymningsledare som har till uppgift att leda utrymningen på ett effektivt och säkert sätt. Vi kommer gärna till er och ger utbildning för utrymningsledare. Kontakta oss på info@brandfast.nu.

Översyn av utrustning: Brandsläckare, nödbelysning och andra säkerhetsutrustningar måste regelbundet kontrolleras och underhållas. Detta kontrolleras bäst med certifierade tekniker. Här kan du läsa mer om vår brandservice.

Offert utrymningsplan

 • Kontakt

 • Utrymningsplanen

 • Max filstorlek: 64 MB.
 • Max filstorlek: 64 MB.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.