Anläggningsskötare Brandlarm

Välkommen på kurs där du lär dig att bli anläggningsskötare för brandlarm!
Uppfyller SBF 110:8

Anläggningsskötare brandlarm utbildning SBF 110


Denna kurs går att boka som distanskurs! Se datum nedan.

Har ni brandlarm i er verksamhet? Lokaler med automatiskt brandlarm ska ha två stycken utsedda anläggningsskötare.
Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får du de kunskaper som behöva för att ansvara och sköta om ett brandlarm.

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Den här utbildningen ger anläggningsskötaren rätt kunskap för att bli trygg i sin roll.

Målgrupp för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Utbildning för dig som är ansvarig för brandlarmet och för de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet.
Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Regler för brandlarm

Kursen följer Svenska brandskyddsföreningens senaste regler ”Regler för brandlarm” SBF 110:8
Utbildningen är teoretisk och den praktiska delen bokar man med sin tekniker.

Kursmål för utbildningen

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Ha allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  • Ha kännedom om lagar och regler kring brand- och utrymningslarm
  • Förstå brand- och utrymningslarmets funktion och uppbyggnad
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs
  • Kunna arbeta förebyggande för att minska risken för onödiga larm
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov

Praktik för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötaren ska även ha kunskap för drift och skötsel avsitt brandlarm.
Denna genomgång bör ske på anläggningen och utförs lämpligen av anläggarfirma eller kompetent servicefirma.
Detta ingår inte i just denna utbildning men kan köpas till som tillägg om ni inte fått genomgång av er anläggarfirma.

Kursfakta

Kurstid: ca 6 h
Max antal deltagare: 20 personer
Plats: Hos er, på distans eller hos oss
Kursintyg: Fås direkt efter kursen

Anmälan

Vill du boka en utbildning så ser du öppna kurstillfällen längst upp på denna sida. Du kan även göra en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

Offertförfrågan

  • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.