anläggningsskötare brandlarm distanskurs

Anläggningsskötare Brandlarm

Välkommen på kurs där du lär dig att bli anläggningsskötare för brandlarm! Kursen uppfyller Svenska brandskyddsföreningens senaste regler SBF 110:8.

Anläggningsskötare för brandlarm 

Den som är anläggningsskötare för brandlarm är ansvarig för underhåll av en brandlarmanläggning. För att säkerställa att allt fungerar som det ska behöver du ha grundläggande kunskap om hur anläggningen fungerar, vilka risker som finns och vilka lagar ni behöver förhålla er till. 

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får du de kunskaper som behövs för att ansvara och sköta om ett brandlarm.


Denna kurs om brandlarm går på distans! Se öppna kursdatum nedan.

Målgrupp för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Vår utbildning riktar dig som är eller ska bli ansvarig för brandlarmet på er arbetsplats och som ska utföra månads- och kvartalsprov för att säkerställa att brandskyddet fungerar. Kursen är även lämplig för dig som är brandskyddsansvarig eller anläggningsägare.

Regler för brandlarm

Vår kurs Anläggningsskötare brandlarm är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens senaste regler “Regler för brandlarm” SBF 110:8. I regelverket finns krav på innehåll och tid för kursen (ca 6 timmar). I regelverket finns riktlinjer för  dimensionering, installation, drift och underhåll av brandlarmssystem. Reglerna har utformats för att ge en standardiserad och säker installationspraxis för brandlarm i Sverige.

Kursmål för utbildningen

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Ha allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  • Ha kännedom om lagar och regler kring brand- och utrymningslarm
  • Förstå brand- och utrymningslarmets funktion och uppbyggnad
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs på rätt sätt
  • Kunna arbeta förebyggande för att minska risken för onödiga larm
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov

Praktik för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötaren ska även ha kunskap för drift och skötsel avsitt brandlarm.
Denna genomgång bör ske på anläggningen och utförs lämpligen av anläggarfirma eller kompetent servicefirma.
Detta ingår inte i just denna utbildning men kan köpas till som tillägg om ni inte fått genomgång av er anläggarfirma.

Kursfakta

Kurstid: ca 6 h
Max antal deltagare: 20 personer
Plats: Hos er, på distans eller hos oss
Kursintyg: Fås direkt efter kursen

Dokument för nedladdning:

Checklista för vad som gäller vid frånkoppling av brandlarm:
Delegering till rollen som anläggningsskötare brandlarm:

Gratis handlingsplaner!
Skriv ut, och häng upp där förbi passerande kan ta den av livsviktig information! 
Du kan även köpa inramad handlingsplan i exklusivt papper med svart ram och okrossbart akrylglas.

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.