expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search

Utbildningar

Brandkurs, första hjälpen och arbetsmiljö!

Vi erbjuder utbildningar inom brandskydd, HLR, första hjälpen, arbetsmiljö och krishantering. Alla utbildningar anpassas efter er verksamhet och bransch. Många av våra öppna utbildningar kan du också gå som öppen kurs!

Vi har över 2000 omdömen!

Brandutbildningar

kurs heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten

Kurs som ger certifikat för heta arbeten via SVEBRA. Enligt säkerhetsreglerna SBF 506.

Brandkurs för personalen

Brandkurs för personalen

Populär kurs som innefattar både grundläggande brandkunskap och praktisk övning.

anläggningsskötare brandlarm utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Kurs för den som ansvarar för det automatiska brandlarmet. Enligt SBF 110:8.

kurs för föreståndare av brandfarliga och explosiva varor

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildning för den som ansvarar för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.

kurs för ansvarig av brandskydd

SBA Brandskyddsansvarig

Kurs för den som ansvarar för och leder det systematiska brandskyddsarbetet.

brandskyddskontrollant kurs

SBA Brandskyddskontrollant

Kurs för egenkontrollanter av det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.

kurs utrymningsledare

Utrymningsledare

Utbildning för utrymningsledare som ger kunskap och verktyg för en säker utrymning.

övning utrymning

Utrymningsövning

Öva utrymning i era lokaler tillsammans med dina kollegor. Vet alla vad som gäller?

övning med brandsläckare

Praktisk släckövning

Praktisk övning på hantering av brandsläckare, eller släckövning för brandfarliga heta arbeten.

brandövning förskola

Brandkurs förskola

Anpassad kurs om brandskydd för personal på förskola. Även praktisk scenarieövning.

kurs om brandskydd på hotell

Brandskydd på hotell

Kurs som är anpassad för personal inom hotell och konferens. Med praktisk övning!

brandkurs för butikspersonal

Brandsäkerhet i butik

Anpassad brandkurs för butikspersonal. Möjlighet till brandövning i egen lokal.

kurs om brand i litiumbatterier

Brandkurs litiumbatterier

Kurs om riskhantering kring litiumbatterier och hur man kan släcka bränder i dessa.

webbutbildning brandkurs

Grundläggande brandskydd

Onlinekurs för personal som ger ökad förståelse för det grundläggande brandskyddet.

brandsäkerhet skog entreprenad

Brandsäkerhet – Skog och entreprenad

Anpassad kurs i brandsäkerhet för dig som arbetar inom skog och entreprenad.

HLR och första hjälpen

kurs HLR

HLR med hjärtstartare

Vad ska man göra om en kollega får hjärtstopp? Lär dig att ge HLR med hjärtstartare.

kurs HLR första hjälpen

HLR med första hjälpen

Öva på HLR med hjärtstartare och hur ni ska agera vid olyckor och akuta sjukdomar.

bli HLR instruktör

Instruktörskurser

Kurser för dig som vill bli instruktör i HLR och första hjälpen på vuxna och barn.

HLR och elolyckor

Lär dig att ge HLR och att agera vid olycka eller akut sjukdom. Stor tonvikt på elskador!

Kurs HLR barn

Barn HLR och olycksfall

Öva på att ge HLR och hur du ska agera om ett barn råkat ut för olycka eller akut sjukdom.

Kurs HLR Barn

HLR Barn och spädbarn

Lär dig att ge HLR på ett barn som satt i halsen eller fått ett hjärtstopp. Barn 0-18 år.

HLR för sjukvårdspersonal

S-HLR

Anpassad HLR-utbildning för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

kurs första hjälpen friluftsliv

Första hjälpen Friluftsliv

Kurs i första hjälpen med stor anpassning för olycksfall som kan ske i friluftslivet.

idrott första hjälpen

Första hjälpen idrottsskador

Lär dig att agera vid olyckor och akuta sjukdomar inom sport och idrottsverksamheter.

Första hjälpen i stall

Första hjälpen ridsport

Anpassad kurs där du får lära dig att ge HLR och agera vid vanliga olyckor inom hästsporten.

D-HLR, HLR för insattspersonal

HLR för insatspersonal

Utbildning i D-HLR är en fördjupningskurs för dig som förväntas agera i din yrkesroll.

demonstration av hur en hjärtstartare ska användas

Demonstration av hjärtstartare

Behöver ni en demonstration av er hjärtstartare? Vi visar er hur den ska användas.

Byggutbildning och arbetsmiljö

krishantering på arbetsplats

Krishantering företag

Har ni tillräcklig beredskap och rutiner för att hantera en kris på er arbetsplats? Vi hjälper er!

hot och våld utbildning

Utbildning Hot och våld

Utbildning om hur ni kan förebygga och hantera hot och våld i er verksamhet.

Bättre arbetsmiljö BAM

Utbildning som ger verktyg för en bättre arbetsmiljö och samverkan på arbetsplatsen.

fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Digital kurs i fallskydd för dig som arbetar på höjder över 2 meter.

liftutbildning

Liftutbildning

Kurs för dig som planerar, leder eller arbetar med liftar eller mobila arbetsplattformar.

adr 1.3 utbildning

ADR 1.3

Webbutbildning för dig som arbetar med transport av farligt gods på väg.

ställningsutbildning

Ställningsutbildning 2-9 m

Allmän ställningsutbildning ger kunskaper om säkerhetskrav regler vid uppbyggnad.

kurs säkra lyft

Utbildning säkra lyft

Onlinekurs för dig som arbetar som kranförare, signalman eller lastkopplare.

kurs kvartsdamm

Utbildning kvartsdamm

Kurs online för dig som leder eller arbetar med material med hög halt av kvarts.

utbildning vibrationer

Utbildning vibrationer

Onlinekurs för dig som arbetar med maskiner eller i miljöer med mycket vibration.

kurs buller

Utbildning buller

Webbaserad kurs för dig som arbetar i miljöer med buller. Lär dig om risker och säkra rutiner.

kurs hantering härdplast

Utbildning härdplast

Onlinekurs om riskbedömning och korrekt hantering av härdplast.

truckutbildning

Truckutbildning A+B

Kurs för som ger behörighet för att köra truck i klass A och klass B.

traversutbildning

Traversutbildning

Kurs för dig som arbetar med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap.

arbete på väg kurs

Arbete på väg: Steg 1

Onlinekurs för dig som arbetar på eller vid vägen. Regler, krav, risker och skyddsutrustning.

kurs hjälp på väg

Utbildning hjälp på väg

Kurs för dig som arbetar på eller vid en väg, om hur du agerar vid en olycka.

Brandfast är medlemmar i SVEBRA
Brandfast är medlem och kvalitetssäkrad av SVEBRA
Brandfast utbildning enligt riktlinjer från HLR-rådet
Brandfast utbildar alltid enligt HLR-rådets riktlinjer.
Brandfast ID06 komtpetensdatabas
Brandfast är ackrediterad registrator i ID06 kompetensdatabas
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butik
      Beräkna frakt