brandsäkerhet skog och entreprenad brandfarliga heta arbeten

Brandutbildning Skog och entreprenad

Utbildning i brandsäkerhet för dig som jobbar i skog och mark.

Brandsäkerhet Skog och Entreprenad

Nu erbjuder vi på Brandfast en ny utbildning för dig som arbetar i skog och mark och med moment som kan innebära risk för brand. Utbildningen är helt anpassad för skog-och entreprenadverksamhet och ger dig förståelse för brandrelaterade faror på din arbetsplats.

Rätt utbildning för skog och entreprenad

Till skillnad från vad de flesta tror gäller inte samma försäkringar vid arbete i skog som när du t ex arbetar med brandfarliga heta arbeten i en byggnad. Du som utför arbete i skog behöver inte ett certifikat i brandfarliga heta arbeten. Därför finns nu denna utbildning som är anpassad för arbeten i skog och mark. När du arbetar i skog gäller skogens och maskinens försäkringar vilka inte ställer krav på certifikat i brandfarliga heta arbeten.

ADR 1.3 ingår

I denna utbildning har vi kombinerat kravkursen ADR1.3 (hantering, transport och dokumentation av farligt gods och bränslehantering i skog och mark) med gällande krav för utförande av brandfarliga arbeten i skog och entreprenad.
Kursen blir tids- och kostnadseffektiv då brandfarliga arbeten i skogen har slagits ihop med ADR 1.3. Deltagaren behöver alltså inte gå två kurser som man tidigare gjort

Brandutbildning för arbete i skog och mark

Utbildningen Brandsäkerhet – skog och entreprenad lanseras som den nya kurs som ska gälla för arbeten i skog och som möter gällande krav för utförande av Brandfarliga arbeten i skog och entreprenad. I utformningen av kursen har man också haft en nära dialog med försäkringsbranschen för att säkerställa att utbildningen uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Utbildningen hålls under en heldag och avslutas med ett teoriprov.
Godkänt resultat på teoriprovet registreras deltagaren i en databas och får ett certifikatet som är giltigt i fem år.

Kursfakta Brandsäkerhet Skog och Entreprenad:

Utbildningen är en dag och kan ske på distans eller fysiskt och leds av Jennie Hallestam som är expert inom brandfarliga heta arbeten och har lång erfarenhet som tidigare svetslärare.
Max antal deltagare: 20 st

Kursen är framtagen av SVEBRA i samarbete med skogforsk och Skogsentreprenörerna.

Instruktör Brandfast
Jennie Hallestam
Medlem SVEBRA

Innehåll:

 • Lagar och förordningar
 • Kravställare
 • Utförarens ansvar
 • Brandskydd och brandfarlig vara
 • Farligt gods
 • ADR 1.3
 • Transportbestämmelser
 • Miljö
 • Risker och säkerhet
 • Omgivning
 • Fordon
 • Arbetssätt
 • Kontrollista

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.