Krisgruppsutbildning

Utbildning i krishantering för företag. Ska ni starta eller utveckla en krisgrupp? Då är detta utbildningen för er!

Utbildning i krishantering för företag


Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här

Ska ni starta eller utveckla en krisgrupp?
Då är detta utbildningen för er!

Kursen ger företagets krisgrupp kompetens och struktur för att kriser ska kunna hanteras så att krisens skadeverkningar minimeras för både människor och företaget. Det skall även säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället.
Arbetsmiljöverket beskriver i AFS 1999:7 att alla arbetsplatser med anställda ska ha en plan för krisstöd.

Utdrag från AFS 1999:7

Kunskaper om krisstöd

7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om
krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Beredskap för första hjälpen och krisstöd

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och
krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgift om:

 • var utrustning för första hjälpen finns,
 • vilka personer som kan ge första hjälpen,
 • telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt
 • adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.

Innehåll i krisgruppsutbildning

Vi anpassar kursinnehållet utifrån er situation och förkunskap.
Vi hjälper er att få en gemensam plattform att bygga krisarbetet på.
Är ni i början av arbetet med att ta fram en krisplan och krisorganisation ger vi er kunskap och hjälp på vägen
Med krisspel får ni en möjlighet att ”testa” hur era rutiner, planer och rollfördelning fungerar i ”verkligheten”
Aktiv krishantering handlar om att ta hand om medarbetar men också att skydda företaget och varumärket.

Exempel på innehåll:

 • Vad är en kris?
 • Psykologi vid en kris
 • Riskmedvetenhet, riskanalys
 • Krisgruppens organisation och uppgifter
 • Krismanual, handlingsplan
 • När krisgruppen skall larmas ut?
 • Hantering av medier
 • Hur gör vi vi olycka, dödsfall, brand, sabotage eller annan kris?

Tillägg: Riskanalys med BowTie360

Kursfakta

Antal deltagare: 4-10 personer
Tid: 3-4 timmar (anpassas)
Språk: Kursen hålls på svenska
Pris: Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss per e-post eller telefon

Riskanalys med metoden Bowtie

Riskanalys innebär en systematisk identifiering av oönskade händelser samt bedömning av risknivåer. I korthet innebär det identifiering av de risker som finns i verksamheten, bedömning av hur allvarliga riskerna är samt prioritering av i vilken ordning de ska åtgärdas. Detta visualiseras i en riskmatris. För de risker som har störst sannolikhet/påverkan kan man gå vidare och skapa ett Bowtie-diagram.

I vår krisgruppsutbildning brukar vi genomföra en enklare riskanalys av er verksamhet utifrån vilka situationer som kan skapa en krissituation hos er. Vi kan även utöka denna del med att hjälpa er att gör en mer omfattande analys med hjälp av verktyget BowTie360.

Tid: 1-2 timmar (anpassas)
Pris: Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss per e-post eller telefon

BowTIe360 – ett webbaserat verktyg för riskutredning

BowTie360

För att effektivt kunna hantera verksamhetens risker är det viktigt att förstå hur oönskade händelser uppstår och vad konsekvenserna kan bli. Bowtie360 är ett modernt webb-baserat verktyg för att analysera och visualisera risker. Verktyget fungerar som navet i en bowtie-analys, eller olycksfjärilsanalys som det ofta kallas på svenska. Vi erbjuder er ett förmånligt pris på detta abonnemang om det tecknas i samband med vår krisgruppsutbildning.

Bowtie (olycksfjäril) är en väletablerad riskanalysmetod som använts i den internationella olja- och gasindustrin i många år och nu börjar bli känd i Sverige. Tack vare att metoden är lätt att tillämpa och tydligt kommunicerar risker till alla berörda har metoden spritt sig till en rad olika branscher och tillämpningsområden. Denna metod används och rekommenderas av bland annat av MSB vid riskutredningar i små mindre och medelstora verksamheter.

MSB Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter

Krismanual

Behöver ni hjälp att skapa en handlingsplan?
Vi hjälper er gärna med att arbeta fram en skräddarsydd och verksamhetsanpassad krismanual.
Stärk er krisberedskap med en krishanteringsplan.

Här kan du lada ned Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd

AFS 1997_7 första hjälpen och krisstöd

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.