Krishantering

Utbildning i krishantering för företag. Ska ni starta eller utveckla en krisgrupp? Då är detta utbildningen för er!

Utbildning i krishantering för företag


Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här

Ska ni starta eller utveckla en krisgrupp?
Då är detta utbildningen för er!

Kursen ger företagets krisgrupp kompetens och struktur för att kriser ska kunna hanteras så att krisens skadeverkningar minimeras för både människor och företaget. Det skall även säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället.
Arbetsmiljöverket beskriver i AFS 1999:7 att alla arbetsplatser med anställda ska ha en plan för krisstöd.

Utdrag från AFS 1999:7

Kunskaper om krisstöd

7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om
krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Beredskap för första hjälpen och krisstöd

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och
krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgift om:

 • var utrustning för första hjälpen finns,
 • vilka personer som kan ge första hjälpen,
 • telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt
 • adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.

Innehåll i krisgruppsutbildning

Vi anpassar kursinnehållet utifrån er situation och förkunskap.
Vi hjälper er att få en gemensam plattform att bygga krisarbetet på.
Är ni i början av arbetet med att ta fram en krisplan och krisorganisation ger vi er kunskap och hjälp på vägen
Med krisspel får ni en möjlighet att ”testa” hur era rutiner, planer och rollfördelning fungerar i ”verkligheten”
Aktiv krishantering handlar om att ta hand om medarbetar men också att skydda företaget och varumärket.

Exempel på innehåll:

 • Vad är en kris?
 • Psykologi vid en kris
 • Riskmedvetenhet, riskanalys
 • Krisgruppens organisation och uppgifter
 • Krismanual, handlingsplan
 • När krisgruppen skall larmas ut?
 • Hantering av medier
 • Hur gör vi vi olycka, dödsfall, brand, sabotage eller annan kris?

Kursfakta

Antal deltagare: 4-10 personer
Tid: 3-4 timmar (anpassas)
Språk: Kursen hålls på svenska
Pris: Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss per e-post eller telefon

Krismanual

Behöver ni hjälp att skapa en handlingsplan?
Vi hjälper er gärna med att arbeta fram en skräddarsydd och verksamhetsanpassad krismanual.
Stärk er krisberedskap med en krishanteringsplan.

Här kan du lada ned Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd

AFS 1997_7 första hjälpen och krisstöd

Anmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

Offertförfrågan