Service av brandsläckare

Behöver du få service på dina brandsläckare?

Vi utför service framförallt i Stockholm, Uppsala, Enköping och runt Mälardalen.
Kontakta oss så får du pris direkt på vad underhåll av dina brandsläckare kostar.

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet

Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontroll men även med årlig service av brandredskap enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Certifierade tekniker

Alla våra tekniker är certifierade brandskyddstekniker enligt Svenska Brandskyddsföretags riktlinjer (SVEBRA)
Service av brandsläckare är mycket mer än att bara titta på en manometer och sätta dit en klisterlapp.
Förutom de tekniska detaljerna med intervaller för provtryckning mm tittar vi alltid på helheten.
Sitter brandsläckaren på rätt ställe? Är det rätt skyltning? Är det rätt typ av brandsläckare för stället den sitter på?

Service av brandsläckare enligt svensk standard

Vi eftersträvar alltid att följa gällande riktlinjer och normer vid brandsläckarservice.
Med en extern kontroll får ni underhåll enligt:

 • SS3656 – Underhåll och omladdning av Handbrandsläckare
 • SV-RI 2016:1, SVEBRA RIKTLINJER serviceföreskrifter för handbrandsläckare
 • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter
 • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation, rökluckor

Serviceavtal för brandsläckare

Brandfast tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på er utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år.
”Underhåll” och ”Verkstadsgenomgång” skall utföras av utbildad serviceman.
Med ”Underhåll” menas den årliga kontrollen och utbyte av slitagedelar.
I begreppet ”Verkstadsgenomgång” menas den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare.
För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år.

Egenkontroll av brandskydd

En egenkontroll ska utförs löpande av innehavaren både enligt lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen.
Intervall mellan kontrollerna beror på risker och vilken typ av verksamhet som ni har. Månadsvis eller kvartalsvis är vanligaste intervallerna.
Vi kan utföra även dessa kontroller om ni inte har möjlighet eller utbilda er personal att utföra dessa SBA-kontroller

Vid egenkontroll i ert SBA (systematiskt brandskyddsarbete) skall följande säkerställas:

 • Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att handbrandsläckaren inte är blockerad
 • Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar
 • Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att handbrandsläckaren är plomberad

Brandfast erbjuder kontroll, service och underhåll på övrig brandskyddsutrustning som exempelvis:

 • Brandsläckare
 • Brandposter
 • Rökluckor
 • Nödljus och utrymningsarmaturer
 • Första hjälpen-utrustning
 • Hjärtstartare


Kontakta oss för en offert!

Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss på telefon eller mail.

E-post: info@brandfast.nu
Tel: 08-7554408

Offertförfrågan