Service av brandsläckare

Behöver du få service på dina brandsläckare?

Vi utför service framförallt i Stockholm, Uppsala, Enköping och runt Mälardalen.
Kontakta oss så får du pris direkt på vad underhåll av dina brandsläckare kostar.

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet

Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontroll men även med årlig service av brandredskap enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Certifierade tekniker

Alla våra tekniker är certifierade brandskyddstekniker enligt Svenska Brandskyddsföretags riktlinjer (SVEBRA)
Service av brandsläckare är mycket mer än att bara titta på en manometer och sätta dit en klisterlapp.
Förutom de tekniska detaljerna med intervaller för provtryckning mm tittar vi alltid på helheten.
Sitter brandsläckaren på rätt ställe? Är det rätt skyltning? Är det rätt typ av brandsläckare för stället den sitter på?

Service av brandsläckare enligt svensk standard

Vi eftersträvar alltid att följa gällande riktlinjer och normer vid brandsläckarservice.
Med en extern kontroll får ni underhåll enligt:

 • SS3656 – Underhåll och omladdning av Handbrandsläckare
 • SV-RI 2016:1, SVEBRA RIKTLINJER serviceföreskrifter för handbrandsläckare
 • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter
 • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation, rökluckor

Prislista brandservice

Årlig kontroll och översyn av brandredskap med serviceavtal

Antal enheter och pris per enhet        

 • 1-2 st 130 kr
 • 3-9 st 125 kr
 • 10-19 st 110 kr
 • 20-29 st 100 kr
 • 30-39 st 90 kr
 • 40 st och fler 85 kr


Grundavgift/besök: 900 kr
Arbetstid/montering: 600 kr/h


Utökad service
Verkstadsgenomgång/omladdning via utbytessläckare
Typ av enhet och pris per enhet                   
Pulver 6 kg: 600 kr (Pulver omladdas var 10:e år)
Pulver 9 kg: 800
Pulver 12 kg: 900
Vattensläckare 9 liter: 800 kr (Vätskesläckare inspektion vart 5:e år)
Skumsläckare (Skum omladdas var 5:e år OBS ej nyinstallation. Byt till pulver eller vatten)
Kolsyresläckare CO2: 1700 kr (Kolsyra omladdas var 10:e år)
Destruktionsavgift: 150 kr, skumsläckare 300 kr

Provtryckning brandposter
1 -9 enheter: 710 kr
Fler än 10 enheter 685 kr
Fler än 20 enheter 655 k


Röklucka
Riktpris 1400 kr
Plus timdebitering

Serviceavtal för brandsläckare

Brandfast tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på er utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år.
”Underhåll” och ”Verkstadsgenomgång” skall utföras av utbildad serviceman.
Med ”Underhåll” menas den årliga kontrollen och utbyte av slitagedelar.
I begreppet ”Verkstadsgenomgång” menas den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare.
För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år.

Egenkontroll av brandskydd

En egenkontroll ska utförs löpande av innehavaren både enligt lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen.
Intervall mellan kontrollerna beror på risker och vilken typ av verksamhet som ni har. Månadsvis eller kvartalsvis är vanligaste intervallerna.
Vi kan utföra även dessa kontroller om ni inte har möjlighet eller utbilda er personal att utföra dessa SBA-kontroller

Vid egenkontroll i ert SBA (systematiskt brandskyddsarbete) skall följande säkerställas:

 • Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att handbrandsläckaren inte är blockerad
 • Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar
 • Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att handbrandsläckaren är plomberad

Brandfast erbjuder kontroll, service och underhåll på övrig brandskyddsutrustning som exempelvis:

 • Brandsläckare
 • Brandposter
 • Rökluckor
 • Nödljus och utrymningsarmaturer
 • Första hjälpen-utrustning
 • Hjärtstartare


Kontakta oss för en offert!

Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss på telefon eller mail.

E-post: info@brandfast.nu
Tel: 08-7554408

Offertförfrågan

 • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.