expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search

Brandfarliga heta arbeten certifikat

Öppna kurser varje vecka med några av Sveriges bästa kursledare! Certifikat direkt på kursen.

Brandfarliga heta arbeten kurs

Med utbildningen Brandfarliga heta arbeten får du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt. Heta arbeten är brandfarliga arbetsmetoder som kräver certifikat för utförande. Här hittar du utbildning som ger dig certifikat för detta. Certifikat via SVEBRA med utbildningen brandfarliga heta arbeten som uppfyller försäkringsbolagens regler.

Vi har öppna kurser i Brandfarliga heta arbeten varje vecka! Till höger ser du kommande kursdatum. Använd filtret för att välja plats, eller se kurs för Brandfarliga heta arbeten Stockholm, kurs för Brandfarliga heta arbeten Uppsala, kurs för Brandfarliga heta arbeten Göteborg eller distanskurs för Brandfarliga heta arbeten.

Certifikatet giltigt i 5 år
Registrering i ID06 ingår
För utförare, tillståndsansvarig och brandvakt

Få ett Brandfarliga heta arbeten certifikat digitalt eller på plats

Varje vecka har vi kurser både på plats och distans.
Från 1 maj 2022 finns det fortfarande möjlighet att gå den teoretiska delen på distans.
För att få ditt Brandfarliga heta arbeten certifikat digitalt, behöver du också ha genomfört en praktisk släckövning. Denna ska vara gjord max 6 månader innan eller efter kursen.
Du kan boka praktisk släckövning här om du väljer att gå på distans.

Om du valt distanskurs får du en länk och ansluter till utbildningen från den plats som passar dig. Du följer kursen med dator, webbkamera och mikrofon. Utbildningen på distans är endast teoretisk och 6 timmar långt. Se kursdatum när du kan gå på distans.

Brandfarliga Arbeten distanskurs
Exempel på hur det ser ut på kursdeltagarens skärm. Kursledare samt deltagare i bild. En tydlig power point gör att du enkelt följer med under hela utbildningen. Samt ett chattfönster till höger där du har möjlighet att ställa -och svara på frågor.

Brandfarliga heta arbeten på engelska eller andra språk

Vi kan erbjuda utbildningen på både svenska och engelska, oavsett om ni önskar kurs på plats eller på distans. I de fall en tolk för annat språk behövs, kommer vi tillsammans fram till den bästa lösningen för er.

Utbildningsmaterialet för Brandfarliga heta arbeten finns på flera olika språk. Tillgängliga språk, utöver svenska och engelska, är polska, tyska, albanska, litauiska, kroatiska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, arabiska och persiska. Klicka här för att ladda ner utbildningsbok och dokument.

Det finns också möjlighet att komma till oss på en öppen kurs i Järfälla tillsammans med någon som kan hjälpa dig att tolka kursen från svenska. Ni har då möjlighet att sitta avskilt i ett separat kursrum och delta på kursen via länk, för att sedan ansluta er till övriga gruppen för fika, lunch och den praktiska släckövningen. Meddela oss om detta i förväg, så hjälper vi dig! Vi nås på info@brandfast.nu och 08-755 44 08.

Försäkringsbolagens regler

1990 gick försäkringsbolagen ut med gemensamma regler för så kallade heta arbeten. Detta för att få ned antalet bränder när man utför arbeten med verktyg som orsakar gnistor eller värme. Detta kan gälla verktyg såsom svets, vinkelslip, tigersåg, varmluftspistol och gasolverktyg. Brandskyddsföreningen arbetade vid start fram en utbildning och certifikat vilket har varit ett väldigt lyckat koncept och bränderna har sjunkit med 80%.
Sedan 2019 anslöt SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) för att höja kvaliteten på utbildningarna.
Säkerhetsföreskrifterna finns i företagsförsäkringar vilket innebär att alla entreprenörer, hantverkare och fastighetsägare behöver följa dessa regler.

Nya regler från 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller de nya säkerhetsreglerna SBF 506 samt en ny tillståndslista. Dessutom gäller normen SBF 2022, som ställer krav på alla konceptägare och utbildningsföretag för brandfarliga heta arbeten. Den nya normen är framtagen av SVEBRA, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och andra intressenter.

Gå vår godkända utbildning

Från 16 januari 2023 blev certifiering via SVEBRA godkänd enligt nya normen SBF 2022.
Brandfast erbjuder självklart certifiering via SVEBRA som är godkänd konceptägare enligt nya normen.

Fakta om kursen brandfarliga arbeten med certifiering via SVEBRA

 • Startade i augusti 2019
 • Godkänt enligt nya normen SBF 2022
 • Utbildning på flera språk
 • Minskad certifieringskostnad
 • Byggföretagen står bakom konceptet
 • Ett alternativ till Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbeten®
 • Uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
 • Följer gällande utbildningsplan
 • Ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • Certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår (värde 200kr)
 • Genomförs på en dag (6,5 timmar)
 • Är branschanpassad och branschägt (SVEBRA)
Tillståndslista brandfarliga heta arbeten

Vad kostar utbildning i brandfarliga heta arbeten?

Priser
Öppen utbildning 2800 kr/person.
Egen utbildning hos er från 1800 kr/person.

Boka egen företagsanpassad kurs hos er (även via distans)

Vill ni boka egen kurs ute hos er? (Kan även hållas i vår lokal) Eller har ni bråttom att skaffa certifikat för hett arbete? Behöver ni utbildning på annat språk?

Hör av er så ser vi vad vi kan ordna. Vi kommer gärna ut till er arbetsplats!

Priser för kurs hos er sätts efter antal deltagare:

Certifiering i brandfarliga heta arbeten
1 st 11200 kr/person
2 st 5700 kr/person
3 st 4300 kr/person
4 st 3400 kr/person
5 st 3000 kr/person
6-8 st 2700 kr/person
9-12 st 2300 kr/person
13-16 st 2100 kr/person
17-20 st 1800 kr/person
Priserna gäller dagtid vardagar på svenska eller engelska.

Vid certifiering ingår ID06 registrering (värde 200 kr/person)
På annat språk med tolk så tillkommer kostnaden för det. (Om ni inte har egen tolk). Lokal, fika och lunch ingår ej utan detta ordnar ni själva med. Priser exkl. moms.

Fakta om utbildningen

4.7 av 5 i  riktiga objektiva betyg på Reco.se för våra kurser gällande brandfarliga heta arbeten!
Trots att det är en kravkurs har vi jobbat hårt för att du ska få en trevlig kursdag. Vi har några av Sveriges bästa instruktörer och kurserna är påkostade med god mat, fika och gratis parkering!
Brandfast sitter i utbildningsgruppen och arbetar kontinuerligt med både utbildningsmaterialet och litteraturen.
Så har du några frågor om detta så kan du höra av dig till oss!

Certifikatet uppfyller så klart försäkringsbolagens regler och på utbildningen får du behörighet direkt.
Om du arbetar med verktyg såsom gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, behöver du gå denna utbildning.

Är du tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt?
Då är detta kursen för dig.

Certifikat från SVEBRA som är godkänt för brandfarliga heta arbeten.
Uppfyller försäkringsbolagens regler.

Certifikat brandfarliga heta arbeten
Detta är exempel på svenskt certifikat för dig som ska utföra brandfarliga heta arbeten.

Direkt på kursen gör man prov i sin mobil och får då direkt ett digitalt certifikat.
Vanligt plastkort levereras ca en vecka efter kurs.


Visa att du är certifierad för Brandfarliga heta arbeten

Att vara certifierad är en seriositetsstämpel för ditt företag. Visa dina hemsidebesökare att du är utbildad enligt försäkringsbolagens krav. Ladda ner dekalen nedan, lägg upp den på din hemsida och länka gärna bilden till brandfast.nu/brandfarliga-arbeten.

Brandfast ID06 komtpetensdatabas
Brandfast är ackrediterad kompetensregistrator för ID06 kompetensdatabas. När du går kursen Brandfarliga heta arbeten, igår registrering i ID06.
Brandfast är arrangörer för brandfarliga heta arbeten
Brandfast är godkända arrangörer för Brandfarliga heta arbeten.

Vanliga frågor och svar

Varför gå kursen?

Kursen är värdefull för dig som arbetar med ett verktyg som utvecklar värme eller gnistor. Om arbetet kan orsaka en brand i en byggnad eller fordon så måste du ha ett certifikat som uppfyller försäkringsbolagens säkerhetsregler.
Du behöver gå utbildningen om du jobbar med t ex varmluftpistol, svetsning, tigersåg, tätskikt, vinkelslip, gasolverktyg mm.
Har du orsakat en brand görs en utredning om du brustit mot några av reglerna. Självrisken kan öka till 30% och det även bli tal om skadestånd och en rättslig process.

Brandfarliga arbeten är ett certifikat som uppfyller kraven. Bakom utbildningen står Byggföretagen ( fd Sveriges Byggindustrier) och SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag).
Brandfast är också med och utvecklar utbildningsmaterial och litteratur. Så har du frågor kan du med fördel höra av dig till oss!
Med just denna certifieringskurs får du en anpassad utbildning för din egen bransch!
Innan man utför ett brandfarligt arbete måste man få ett tillstånd påskrivet, detta av den som är tillståndsansvarig.
Det är beställaren av arbetet som ska utse en tillståndsansvarig. Denne måste också ha ett certifikat om man utfärdar mer än ett tillstånd per år.

Utföraren måste också ha gått en kurs och ansvarar för att säkerheten under ett brandfarligt arbete sköts enligt reglerna.

Brandvakt kan behövas och det är den tillståndsansvarige som gör den bedömningen.
Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas heta arbeten eller brandfarliga arbeten.
Som en följd av de många bränder som dessa arbeten orsakat har försäkringsbolagen skärpt sina villkor och antalet bränder minskat kraftigt. Ett av villkoren är att de som hanterar brandfarliga arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns.

Innehåll

Utbildningen följer gällande utbildningsplan godkänd av försäkringsbolagens.
Vad är brandfarliga heta arbeten?
Ansvar och försäkringsvillkor
Tillståndsansvarig
Brandvakt
Utförare
Delegering
Tillståndsblankett
Byggnadstekniskt brandskydd
Brandkunskap
Brandsläckning och utrustning
Brandfarliga varor och dess risker
Tätskiktsarbete
Praktisk brandövning
Kursen hålls på svenska
Kursbok och prov kan fås på annat språk

Andra språk

Våra öppna kurser hålls oftast på svenska men ibland på engelska, detta ser du i rubriken när du bokar en öppen kurs.
Om du hänger med någorlunda på svenska kan du gå en öppen kurs men med kursbok och prov på annat språk.
Det finns litteratur på andra språk:
Polska
Ryska
Engelska
Tyska
På öppna kurser i vår lokal i Stäket finns det möjlighet att vara med från separat rum med egen tolk. Hör av dig om det är intressant.

Ni kan också boka egen kurs och då kommer vi till er.
Vi har instruktörer som kan hålla kursen på engelska, tyska och polska.
Vill ni ha annat språk så kan kursen hållas med tolk, antingen om ni har egen tolk eller genom oss.
Ring eller skicka ett mail för mer information.

Certifikat och behörighet

Direkt efter kursen får du ett certifikat.
Först behöver du göra ett prov som du gör med hjälp av din mobil eller surfplatta.
När du klarat detta kan du visa upp behörigheten i din mobil.
Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra brandfarliga heta arbeten.
Giltighetstiden är 5 år.

Pris

Öppen utbildning:
2800kr exkl. moms/person för öppen kurs.

Kurs hos er:
Om ni vill boka en företagsanpassat kurs sätts priset efter hur många deltagare ni är.
Pris hittar du här
I utbildningarna ingår:
Kurslitteratur
Tillståndsblock
Fika
Lunch
Certifikat
Registrering i ID06 ingår i kursen Brandfarliga Arbeten!
Öppna kurser hålls i Stockholm, Stäket, Hägersten samt i Uppsala och Göteborg.

Anmälan

I rutorna intill finns länkar till våra öppna kurser.
Välj ett kursdatum som passar dig och fyll i en anmälan
Du kan även anmäla dig via telefon eller e-post
E-post: info@brandfast.nu
Tel: 08-7554408

Dokument och blanketter

Här kan du ladda ner viktiga dokument för kursen.

Brandfarliga heta arbeten tillståndslista, kontrollista

Säkerhetsregler brandfarliga heta arbeten SBF 506:1

Delegering av tillståndsansvarig

Brandfarliga vara arbetstillstånd

Brandfarliga arbeten vid hästskoning för hovslagare

Relaterade produkter

Video

Offertförfrågan

 • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt