Om oss

Har du en Brandfast verksamhet?

Är du rustad för en brand eller olycka? Jobbar din personal på en trygg arbetsplats? Om olyckan är framme, vågar någon agera?

Vi på Brandfast har förmånen att få jobba med förebyggande kunskap! Innan det är rök, aska och förtvivlan.

Brandfast startade 2014 med målet att förebygga brand och andra olyckor.

Efter att ha jobbat i många år med både brandskydd och fastighetsdrift så gillar vi att kunna hjälpa till med helheten. Detta gör vi med både service, utrustning och utbildning.

brandfast
Brandfasts kontor i Bro

Vill du skapa en trygg arbetsplats? – Testa oss!

Brandfast är förresten ett gammalt ord men lika viktigt idag!
Från Svenska Akademins ordbok: ”BRAND-FAST. brandsäker; brandfri; jfr ELD-FAST, säker för eldfara. GHT 1898”

Besök oss gärna på Hylsnyckeln 1 i Bro.

Våra instruktörer

Vårt motto är att kurser inom brand och säkerhet ska vara lätta att ta till sig.
Roliga, allvarliga och givande. Allt för många har gått på långtråkiga kurser, kanske invecklade eller oinspirerande. Det vill vi försöka råda bot på!

Man lär sig så klart inte allt om livräddning på en tvåtimmars-kurs, så det gäller att få med sig några enkla nycklar som man kan ta fram i en nödsituation!
Våra instruktörer har valts med detta i åtanke.
Kunniga, uppdaterade och som kan förmedla detta på ett enkelt sätt.
Testa oss gärna!

Vår personal

Brandfast Henrik

Henrik Wahlström

VD och instruktör

Grundat Brandfast och älskar utbildning! Arbetar också som expert för Svebras utbildning brandfarliga arbeten och utbildar andra brandutbildare i landet.
Är även engagerad i Svebras styrelse (Svenska Brandsäkerhetsföretag)

Tel: 070-755 44 88
Mail: henrik@brandfast.nu

Brandfast Erica

Erica Ronnysdother

Instruktör första hjälpen

Jag är HLR-instruktör och kommer gärna till din arbetsplats för en kurs i första hjälpen!

Arbetar även med vår hemsida och sociala kanaler.

Tel: 08-755 44 08
Mail: erica@brandfast.nu

Brandfast Carina

Carina Åkerlund

Instruktör brand och första hjälpen

Kontakta mig om utbildningar, Av mig får du hjälp med utbildningar inom brandsäkerhet, HLR och första hjälpen!

Tel: 070-300 43 86
Mail: carina@brandfast.nu

Brandfast Susanne

Susanne Skoglund

Kurs- och säljadminstratör

Kontakta mig om utbildningar, brandservice eller hjärtstartare. Jag hjälper dig med kursbokningar, offerter och webbhandel

Tel: 08-755 44 08
Mail: susanne@brandfast.nu

Gillis Brandfast

Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare. Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen och även certifierad kursledare för BAM (Bättre arbetsmiljö utbildning)!

Tel: 070-783 32 02
Mail: gillis@brandfast.nu

Jennie

Jennie Hallestam

Instruktör brandfarliga heta arbeten

Utbildar i certifieringskursen brandfarliga heta arbeten och där jag har stor nytta av mitt tidigare arbete som svetslärare.

Utbildar även på engelska.


Tel: 08-7554408
Mail: info@brandfast.nu