Byggutbildning och arbetsmiljö

Webbutbildning, öppna kurser eller på plats hos er i Stockholm, Uppsala, Västerås och Göteborg.

Behöver du kompetens för krishantering eller praktiska utbildningar såsom liftutbildning, arbete på väg och ställning?
Läs mer om våra utbildningar i arbetsmiljö!

Byggutbildning & arbetsmiljö

Alla våra utbildningar

Brandkurser

Brandutbildning för dig som behöver förstärka kunskapen om brand och utrymning. Läs mer om våra specialanpassade kurser för personal, skola, hotell, brandlarm och mycket mer!

Byggutbildning & arbetsmiljö

Behöver du kompetens för krishantering eller praktiska utbildningar såsom liftutbildning, arbete på väg och ställning? Läs mer om våra utbildningar i arbetsmiljö!

HLR & Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning är en utbildningen som tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

HLR & första hjälpen

Alla kan rädda liv med HLR och första hjälpen. Ibland behöver man repetera kunskapen för att våga ingripa. Vi rustar dig med kunskaper som räddar liv!