traversutbildning

Traversutbildning

Arbetar du med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap?
Då behöver du en traversutbildning som ger den kunskap som behövs för ett säkert och effektiv lyftarbete. Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap olyckorna minskas avsevärt!

Utbildning för travers, telfrar och lyftredskap

Kursen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till dig som är arbetsledare och skyddsombud.

Innehåll i traversutbilning

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen med hjälp av signalman
 • Planering och genomförande av lyft med travers
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker

Utbildningsbevis travers

Utbildningsbevis får du på kursen. Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen om traverskurs?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.
Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Anmälan

Anmäld dig till våra öppna kursdatum eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.