Kategorier

Kvartsdamm E-Learning

1100 kr

1375 kr inklusive moms

Skaffa dig rätt kunskaper för att förebygga riskerna med kvartsdamm!

Artikelnr: 1844 Kategori:

Kvartsdamm E-Learning

Arbetar du med kvartsdamm och stendamm? Känner du till riskerna?
Gå denna utbildning på webben som bygger på AFS 2015:2

 • Köp kursen ställningsutbildning som E-Learning
 • Gå kursen var och när det passar dig
 • Godkänt utbildningsbevis

Vilka behöver gå utbildning om kvartsdamm?

Kvartsdamm kan leda till silikos som är en obotlig lungsjukdom. Det tar lång tid innan silikos uppträder. Därför är det viktigt att skydda sig mot dammet redan från början. Alla som jobbar med eller leder jobbet med kvartshaltigt material ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot dessa risker. Denna E-Learning om kvartsdamm ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert.

Alla som bearbetar kvartshaltigt material behöver få kunskaper om riskerna och hur man förebygger dom.

Detta gäller dig som t ex arbetar med brytning, krossning, hantering av sten, slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk.
Sandblästring, stenläggning, rivningsarbeten och arbete i tunnlar.

Innehåll i E-Learning om kvartsdamm

 • Lagar och regler om kvartsdamm och stendamm
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Stoftavskiljare
 • Luftrenare
 • Semimobilt system
 • Personlig skyddsutrustning
 • Riskbedömning

Så här bokar du kursen kvartsdamm som E-Learning

Köp kursen som webbutbildning här, lägg i varukorg och gå till kassan, fyll sedan i deltagarens personnummer, e-postadress och mobilnummer i rutan för övriga önskemål.


E-Learning

Så här går du kursen

E-Learning: Du får inom 24h ett aktiveringsmail och kan sedan göra utbildningen när det passar dig. Observera att beställningar som kommer in efter kl. 16 registreras nästkommande arbetsdag.
Du kan göra utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
Intyg: Efter godkänt prov får du ett utbildningsdiplom via mail och på mina sidor i utbildningsportalen.
Förkunskaper: God förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.
Framtagen i samarbete med: Dustcontrol och Jobsafe

Vad säker lagen om kvartsdamm?

Föreskrifterna om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) började att gälla den 2 november 2015.
Denna E-Learning om kvartsdamm bygger på samma föreskrift och riktar sig till dig arbetar i dessa miljöer eller ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken att utsättas för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas.

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. Men om du arbetar med slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt.

Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna.

Här finns kvartsdamm

Kvartsdamm/stendamm finns vid många platser där man bearbetar kvartshaltigt material exempelvis vid:

 • Brytning, krossning, hantering av sten
 • Slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
 • Gutning med kvartssand inom stålverk och gjuterier
 • Sandblästring
 • Stenläggning
 • Rivningsarbeten
 • Anläggningsverksamhet, till exempel tunneldrivning.

Vilka risker finns med kvartsdamm/stendamm?

Kvartspartiklar som är så små att de inte syns med blotta ögat är farliga. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andats in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat.

En annan sjukdom som kan förknippas med kvartshaltigt damm är KOL. Även risken för lungcancer ökar hos personer med silikos.

Silikos leder i ett senare skede till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärt-kärlsystemet. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svår att upptäcka, även på röntgen. I regel uppträder silikos först 10-30 år efter det att exponeringen för kvartsdamm började. Under de senaste tio åren har årligen 5-10 personer i Sverige avlidit i silikos. Så gott som samtliga har varit över 65 år.

Risken för cancer ökar när man utsätts för kvartsdamm. De som redan har silikos har ökad risk att få lungcancer

Ladda ned pdf från Arbetsmiljöverket om kvartsdamm härs

Åtgärder

Alla som arbetar med kvartshaltigt material ska ha kunskaper om kvartsens hälsoeffekter och hur man förebygger dessa.
Med denna E-Learning lär du dig att förebygga riskerna.
Åtgärder ska prioriteras i följande ordning och väljas enligt åtgärdstrappan:

 • Eliminera risken genom att till exempel välja annat material, lämplig arbetsmetod.
 • Begränsa risken genom att till exempel välja lämplig arbetsutrustning, kapsla in eller avskärma den dammande processen, begjuta materialet med vatten eller dammbindande blandningar, använda processventilation vid dammkällan, utföra arbetet från hytt, underhålla utrustning och anordningar, rengöra regelbundet.
 • Skydda arbetstagarna mot risken. När ovannämnda åtgärder inte är genomförbara eller tillräckliga måste arbetstagarna för att skydda sig använda personlig skyddsutrustning, det vill säga ett andningsskydd som förhindrar inandning av kvartshaltigt damm.
 • Om det behövs kan man kombinera åtgärder. Olika branscher kan ha rekommendationer om åtgärder när det gäller till exempel bestämda arbetsmoment. Uppgift om vilka åtgärder som har valts ska dokumenteras.

Skydda dig

Använd andningsskydd om riskbedömningen visar att det behövs. En halvmask med filter klass P3 är ett exempel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd mot kvartsdamm.


 

Utbildningsbevis i ID06

id06

Brandfast kan även registrera din utbildning i ID06 kompetensdatabas. Kontakta oss om du vill lägga till detta. (250 kr)

Mer information

Föreskrifterna om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) började att gälla den 2 november 2015.
Denna E-Learning om kvartsdamm bygger på samma föreskrift och riktar sig till dig arbetar i dessa miljöer eller ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken att utsättas för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas.

Om inte kraven i AFS 2015:2 §9 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön uppfylls utgår sanktionsavgift om 15000 till 150000 SEK beroende på hur många som är sysselsatta.

Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetsgivaren ska även se till att berörda arbetstagare känner till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160).”

Läs mer om kvartsdamm på vår utbildningssida

Offertförfrågan

 • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Köpinformation

Priser visas både exklusive och inklusive moms. Brandfast Sverige AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

Betalning

Betalning kan ske via Payson med kortbetalning, faktura, direktbetalning eller avbetalning.

Vi erbjuder också vanlig fakturering för företag, föreningar och myndigheter
Faktura med 20 dagar netto efter godkänd kreditupplysning.
Fakturan skickas via e-post i första hand.
För faktura via post tar vi 30 kr för porto och hantering.

Privatpersoner
Till privatpersoner hänvisar vi till att välja betalningsalternativ via Payson

Villkor för bokning av kurser

Kursavgiften kan du välja att betala med företagsfaktura (Vi tillämpar 20 dagars betalningsvillkor efter godkänd kreditkontroll) eller via betalningsalternativ från Payson.
Anmälan är bindande.
Vid avbokning 1-7 dagar innan kursstart debiterar vi 100% av kursavgiften.
Vid avbokning 8-14 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften.
Vid uteblivet deltagande debiterar vi 100% av kursavgiften.

Villkor vid köp av produkter

Äganderättsförbehåll
Varor förblir Brandfasts egendom tills full betalning skett.

Leveransvillkor
Vi skickar dina varor som regel inom 1-7 arbetsdagar från det att vi tagit emot din order (för privatpersoner levereras dina varor efter betalning). Beställningsvaror kan ibland ta lite längre tid. Leveranstiden kan vara lite olika beroende på leveranssätt. Vi reserverar oss för leveransförseningar utanför vår kontroll. Om du har extra bråttom – kontakta oss så ser vi hur vi kan lösa det.

Fraktkostnader
Fraktkostnaden är baserad på flera parametrar, bland annat ditt önskade leveranssätt, samt produktens vikt och volym. Den totala fraktkostnaden blir automatiskt uträknad och presenteras innan du slutför din beställning.
Standardleverans på 1-5kg kostar 100 kr, 6-20kg 150 kr och 21 kg eller mer 250 kr ex moms per order.
Vi använder i första hand spårbara fraktalternativ för din och vår säkerhet.
Brandfast strävar efter att vara ett miljövänligt företag därför kan vissa leveranser ske i återanvända kartonger.

Orderbekräftelse
En orderbekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du angivit i dina kunduppgifter. Det kan vara bra att spara den vid eventuella kontakter med oss.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig.
För företag debiteras 10% av beställt belopp på returnerade eller avbeställda produkter.
Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.
Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela Brandfast inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
• Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast och senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds.
• Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc.) ska finnas med i returen.
Brandfast förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Brandfast löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Avbeställning av produkt
Om du vill avbeställa en icke förbetald order gör du det lättast direkt på vår kundtjänst på telefon 08-755 44 08.
Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods
Om de beställda varorna levereras med företagspaket eller postpaket ska man som mottagare kontrollera godset vid ankomst/uthämtning och notera eventuella transportskador innan mottaget gods kvitteras. Detta för att kunna reklamera eventuell transportskada.
Gör följande:
• Syna av emballaget och notera eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedeln/handskannern
• Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedeln/handskannern
Dolda skador ska anmälas inom fem dagar. Kontakta därefter Brandfast för vidare hantering och kontakt med transportföretaget.

Reklamation
För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel.
Visar det sig att skadan är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 500 kr för testarbetet. Brandfast ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Brandfast Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Paket som inte hämtas
Kunden ansvarar för att vid beställningen ange en giltig och korrekt leveransadress. Om försändelsen returneras till Brandfast på grund av felaktig adress eller ej uthämtad försändelse debiteras en retur- och expeditionsavgift för att täcka våra kostnader. Ej uthämtad försändelse debiteras 180 kr ex moms. Kunden meddelas i sådant fall via e-post.

Garantier
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare.
Brandfast lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Personuppgifter/GDPR

I samband med din beställning av produkter, utbildning eller nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Brandfast Sverige AB.
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, affärssystem) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information vi sparar kan innefatta:

-Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

-Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

-Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

-Geografisk information – din geografiska placering.

-Information om varor/tjänster/utbildning du köpt eller fått offert på.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

Ändamålet med Brandfasts behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

a. Kunna fullgöra köp av produkt, utbildning eller tjänst från Brandfast

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Brandfast kanaler.

c. Vi behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

Vem/vilka delar vi dina uppgifter med?

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

För att ditt köp ska kunna genomföras rent administrativt har vi ett antal tredjepartsleverantörer/bolag som vi samarbetar med för att göra ditt köp möjligt. Dessa listas här nedan.

Tredjepart
Dina varor kan ibland levereras direkt från leverantör varför dessa då behöver dina kontaktuppgifter
För certifikat från vissa utbildningar lämnas dina uppgifter till SVEBRA och vid behov till ID06.

Brandfast kan komma att överföra dina personuppgifter (mail eller mobilnummer) till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Brandfasts räkning i samband med att de utför en tjänst för Brandfast, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Betallösningar
Beroende på hur du väljer att betala för ditt köp hos oss så samarbetar vi med flera olika betallösningar som behöver samla vissa uppgifter för att kunna mottaga din betalning.
Våra betalalternativ är fakturor, kortbetalningar och direktbetalningar via Payson och Swish.

Fraktbolag
För att vi ska kunna leverera din vara till dig snabbt, effektivt och säkert behöver vi ge dina adressuppgifter samt telefonnummer till vår externa distributör. Vi använder oss av flera fraktbolag för våra leveranser.

Nyhetsbrev
När du valt att göra en beställning hos oss vill vi självklart erbjuda dig ytterligare produkter som vi tror att du är intresserad av. Samt att vi, som tack för att du är kund hos oss, vill ge dig fina rabatter och erbjudanden i gengäld. För utskick av våra nyhetsbrev använder vi oss av tjänsten Mailchimp som enbart ges tillgång till din e-postadress och namn som du använde när du la din beställning hos oss eller fyllde i offertförfrågan.

Kundomdömen
För objektiva omdömen samarbetar vi med Reco som vid utbildning får din e-post eller mobilnummer för att enbart ställa fråga till dig om vad du tycker om Brandfast.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen
All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.
När det gäller alla dessa uppgifter har du som kund när som helst rätt att kräva att uppgifterna raderas. Med undantag för de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Se aktuell policy på vår webbplats brandfast.nu under köpvillkor.

Kontakta oss

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vår ansvariga person för personuppgifter:

Brandfast Sverige AB
Henrik Wahlström
Uddnäsvägen 59
176 76 Järfälla

info@brandfast.nu
08-7554408