Kategorier

Vattensläckare

Vattensläckare är en helt miljövänlig brandsläckare! Utmärkt alternativ till alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand (fibrösa material), där minimala

Vattensläckare

För miljövänlig släckning har vi ersatt skumsläckare med pulversläckare eller vattensläckare.
Skumsläckare innehåller tyvärr tensider och ofta fluortensider som inte är ett bra miljöval. Därför finns nu vatten som ett helt miljövänligt alternativ.

Miljövänlig brandsläckare

Var kan man ha brandsläckare med vatten?

I alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand, fibrösa material, där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse.
Platser där det finns problem med okynnesanvändning och sabotage av brandsläckare kan vatten vara ett bra alternativ.
Sådana platser kan vara:

  • Offentliga miljöer
  • Hotell och vandrarhem
  • Skolor
  • Kontor
  • Butiker
  • Köpcentrum
  • Och andra platser där en ren och miljövänlig släckning betonas.

Är vattensläckare effektivt?

En brandsläckare är främst till för snabba insatser innan branden är för stor. Stora bränder behöver man oftast hjälp med att släcka från räddningstjänsten. Detta framförallt för att röken är vår största fiende. Vi klarar och ska inte gå in i rökfyllda utrymmen och släcka.

Våra vattenbrandsläckare har minst släckeffekt 21A vilket räcker långt i de flesta tänkbara bränder på våra kontor, skolor och arbetsplatser.
ett bra exempel är prisvärda CGS 9 liter vattensläckare

PrestoNevo 9 liter vattensläckare har högre effekt, 27A och klarar även vätskebränder och fettbränder  (40F)

Vattensläckare bör dock främst vara ett alternativ till pulversläckare där man kan förväntas upptäcka och släcka en brand snabbt utan att smutsa ned. Pulversläckare som är ännu mer effektivt för olika typer av bränder bör finnas till hands i närheten som komplement.