Kategorier

Brännskador

Brännskador kan snabbt bli mycket allvarliga. Med brännskadegel får du snabbt smärtlindring och påskyndande av läkning

Brännskada

Bedöms efter:
– Djup
– Utbredning
– Lokalisation

Akuta brännskador uppstår när huden kommer i kontakt med eld, heta föremål, el, vätska eller ånga. Brännskador ska kylas så fort som möjligt för att undvika värmeutveckling som går djupare ned i vävnaden med vatten.

Idag används begreppen överhuds-, delhuds-, samt fullhudsbrännskada. Dessa motsvarar de tidigare benämningarna första, andra och tredje gradens brännskada.

Att tänka på vid bännskada

Förhindra nedkylning, särskilt känsliga är små barn och äldre!
Kyl bara skadan.
Små barn har helt andra kroppsproportioner och relativt sett en större kroppsyta som gör att de vid brännskador snabbare kan få allvarliga skador.

 • Arbeta enligt L-ABC
 • Larma 112 vid omfattande brännskador, andningspåverkan och allmänpåverkan

Vaken

 •  Ta av kläder. Ta av smycken och klockor om möjligt (innan svullnar uppstår). Ta inte av fastbrända kläder, kyl istället direkt utanpå kläderna
 • Kyl med rumstempererat vatten minst 10 minuter
 • Håll brännblåsor intakta
 • Efter kylning av skadan, täck med ett löst täckande förband
 • Förhindra generell avkylning - Flytta till säker plats.
  Vid brandgaser och/eller brännskador i luftvägarna ta ut personen i frisk luft.

Medvetslös

 • Vid medvetslöshet lägg i stabilt sidoläge och kontrollera andningen
 • Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning

 

HLR utbildning och kurs i Första Hjälpen

I denna kurs lär du dig HLR men också grundläggande första hjälpen, L-ABC och dessutom hur man hanterar de vanligaste akutsjukdomarna.

 • Hjärtstopp, stroke, satt i halsen, blödning, chock
 • Elskada, diabetes, brännskada, allergi, förgiftning
 • Lär dig hantera en akutsituation med denna kurs!
första hjälpen cirkulationssvikt