Kategorier

Nödskyltar

Nödskyltar gör det enkelt att hitta första hjälpen-utrustning, hjärtstartare, förbandslådor med mera. Våra skyltar uppfyller alla de krav som ställs från Arbetsmiljöverket.

Alla nödskyltar

Varför är det viktigt att märka upp hjärtstartare och första hjälpen med skylt?

I nödsituation är tidsaspekten bland det viktigaste för att minimera skada, att lätt och enkelt kunna hitta hjälpmedel är därför mycket viktigt. Våra nödskyltar säkerställer att fastigheter och allmänna utrymmen kan skyltas i enlighet med Arbetsmiljöverkets skrift för skyltning (2008:13 Skyltar och signaler) och andra gällande regler. Skyltarna finns i Apet plast i olika storlekar beroende på placering och användningsområde. I vårt sortiment finns också efterlysande nödskyltar i DIN-kvalitet.

 

Rekommendation från svenska HLR-rådet

I en nödsituation är det mycket viktigt att agera snabbt. Möjligheten till att göra detta ökar om hjärtstartare och första hjälpen produkter är uppmärkta med tydliga och synliga skyltar.

Rekommendationen från svenska HLR-rådet är att hjärtstartaren ska vara tydligt markerad med  hjärtstartarskylten som har en grön bakgrund, ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet.

Att se någon ramla ihop i ett plötsligt hjärtstopp eller skada sig allvarligt är en väldigt stressande situation. Placeringen av nödskyltarna och tillgängligheten till första hälpen kan därför innebära A och O för hur det kommer gå för den drabbade. Det är en enkel men viktig detalj.

 

För att göra störst nytta ska första hjälpen och hjärtstartare vara placerad så att så många som möjligt kan att använda den. Placera därför om möjligt din AED/hjärtstartare i ett värmeskåp för hjärtstartare och registrera den i svenska hjärtstartarregistret. Detta är ett register för hjärtstartare utanför sjukhus som gör det möjligt för livräddare och larmcentralen att se vart hjärtstartarna är placerade geografiskt i Sverige. SMSlivräddare använder också Hjärtstartarregistrets kartfunktion. 

 

skylt AED hjärtstartare

Klicka på bilden för att även se vårt utbud av brandskyltar