Kategorier

Brandvarnare

En brandvarnare är din billigaste livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand och de flesta som dör i bränder har inte haft en fungerande varnare. Se därför till att köpa brandvarnare, så kan du sova gott om natten.

Alla brandvarnare

Köp brandvarnare och minska risken för olycka

Visste du att det brinner i 17 hem varje dag året runt och att hemmet är samhällets vanligaste brandplats? Därför bör du se till att ha ett fungerande brandlarm, placerad på rätt plats i hemmet.

 

Så bör du placera brandvarnare

För bostäder gäller följande råd

 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan
 • Placera dessutom en varnare i alla sovrum så du hör om det larmar när du sover.
 • Placera den nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • I trappor bör de placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
 • Om du har stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd, eller annat som påverkar röken från att nå branlarmet rekommenderar vi ett större antal varnare.

OBS! Rök stiger uppåt och brandvarnare bör därför placeras i taket där de larmar snabbast. Placera den minst 0,5 meter från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer larmet. Vid montering i snedtak ska varnaren placeras 1 meter horisontellt från takåsen.

Placering brandvarnare

Olika typer av brandvarnare

En brandvarnares huvudsakliga syfte är att höja säkerheten i hemmet. Alla varnare ska vara kvalitetssäkrade enligt SS-EN 14604 för att få säljas i EU, vilket innebär att larmet ska ha en lägstanivå på 85 db på tre meters avstånd. Idag finns det varianter med smarta funktioner som sträcker sig över standarden. Nedan kommer vi gå igenom ett par olika modeller: 

Optisk eller jonisk varnare

Kanske har du hört talas om både optiska och joniska brandvarnare, men vet inte vad som skiljer dem åt. Skillnaden är sättet som de upptäcker brand på, där den optiska detekterar partiklar i luften och den joniska har en liten radioaktiv kärna som reagerar på molekyler i röken. Båda är lika säkra, men de joniska börjar fasas ut mer och mer på grund av miljöskäl.

Värmeutvecklingslarm

En del brandlarm har sensorer som inte bara reagerar på rök, utan även på snabba temperaturhöjningar. Varianter med värmeutvecklingslarm ger en extra trygghet för att du ska kunna upptäcka bränder i ett tidigare skede.

Smarta brandvarnare med appar

Om du har en smart brandvarnare med en tillhörande app får du en notis direkt i mobilen när den upptäcker rök eller hög värmeutveckling. På så sätt kan du upptäcka branden i god tid, även om du inte befinner dig hemma när brandlarmet går av.

Seriekopplade

Numera har det blivit allt vanligare att brandvarnare kan kopplas samman. Det innebär att om ett larm signalerar om brand, kommer alla att låta. Seriekopplade brandlarm är bra i större boenden, eftersom man kan säkerställa att alla i hemmet blir signalerade om det börjar brinna – oavsett vart i hushållet man befinner sig.

 

Sammankopplade trådlösa brandvarnare

Om du bestämt dig för att införskaffa seriekopplade brandvarnare kan du känna dig trygg med att du blir signalerad om en eventuell brand, oavsett vart i hemmet du befinner dig. Om det exempelvis börjar brinna i källaren kommer varnaren i sovrummet också att larma. 

Trådlösa brandvarnare finns i olika modeller och funktioner. Till en del kan man koppla ihop vibrationsvarnare för döva, blixtljus, gaslarm och temperaturlarm. Det finns även fjärrkontroller för att kunna testa och tysta larmet.

 

Testa din varnare

För att säkerställa att dina brandvarnare fungerar som de ska, bör du kontrollera dem minst en gång i månaden. Det är även bra att testa dem om du varit hemifrån en längre tid, exempelvis på semester. Du bör även rengöra den från utsidan med en dammsugare minst en gång om året.

För att testa brandvarnaren trycker du in knappen, som finns på alla brandlarm. Håll in knappen i ett par sekunder till det börjar tjuta. Om det inte låter är det viktigt att du byter batterier. När du sedan trycker på testknappen igen bör larmet fungera.

Vi rekommenderar dig att använda litiumbatterier till brandlarmet, eftersom de håller upp till fem gånger längre än vanliga, alkaliska batterier. Om du ändå föredrar att använda vanliga batterier, bör dessa bytas en gång per år.

Kom även ihåg att brandvarnare har en begränsad livslängd. Byt ut varnaren efter cirka 10 år.

 

 

Undvik oönskade larm

Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att:

 • Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens och fukt i brandvarnaren.
 • Placera den på en plats med jämn och stabil temperatur.
 • Undvik att placera varnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet.
 • Placera den minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet.
 • Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren.
 • Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren.
 • Undvik att placera den för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.

 

Anläggningsskötare brandlarm – distansutbildning

Har ni brandlarm i er verksamhet? Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Den här utbildningen ger anläggningsskötaren rätt kunskap för att bli trygg i sin roll. Läs mer och boka på Anläggningsskötare brandlarm