Kategorier

Punktsprinkler

Punktsprinkler är ett effektivt brandskydd för mindre obevakade rum och över speciella brandrisker. Dessa fungerar bra att placera i bland annat förråd för brandfarlig utrustning, soprum, återvinningsrum, vindar och

Så fungerar en punktsprikler

Punktsprinkler, även kallad pulverbomb, är en automatisk brandsläckare. I ventilen finns en glasbehållare (glasbulb) som sprängs vid 68 °C vid eventuell brand, vilket i sin tur leder till att sprinklern aktiveras.

Lämpliga placeringar av pulverbomb

Pulverbomben är en typ av pulversläckare som är lämplig för de flesta typer av bränder. Installationen är enkel eftersom det varken krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät. Takfäste medföljer i våra släckare, vilket gör dem enkla att montera på utvald plats. Automatiska släckare som dessa är lämpliga för obemannade utrymmen där brandrisk förekommer. Det kan exempelvis vara på vindar, i återvinningsrum eller pannrum. De används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin. Våra punktsprinklers finns i tre storlekar, med 6 kg, 10 kg eller 12 kg ABC-pulver.

Om brand uppstår och når släckarens sprinkler, utlösare (glasbulb) med en temperatur överstigande 68 grader, löser släckaren ut och pulver sprids i rummet. Placeringen är därför lämpligen över, eller i närheten av det som är själva brandrisken. Viktigt att tänka på är dock att montera släckaren så att den inte löses ut på grund av eventuell hög temperatur i rummet. Vi har även punktsprinkler med en aktiveringstemperaturer på 93 och 141 grader.

Vad är skillnaden gentemot en vattensprinkler?

En vattensprinkler är ett automatiskt släcksystem som upptäcker bränder och begränsar dem medan lokalen utryms eller tills dess att brandkåren anlänt. Ett system av vattensprinklers kan släcka och begränsa eld i stora områden, men kräver installation med rördragning och tillgång till vatten. Den största skillnaden mellan de olika sprinklarna är att punktsprinklern släcker bränder inom mindre områden och att de inte kräver rörinstallation eller tillgång till rinnande vatten.