Kategorier

Punktsprinkler

Punktsprinkler är ett effektivt  brandskydd för mindre obevakade rum och över speciella brandrisker. Bra till förråd för brandfarlig utrustning, soprum, återvinningsrum, vindar och containrar.

Punktsprinkler

Pulverbomben är en automatisk släckare. I ventilen finns en glasbehållare som sprängs vid 68 °C vid eventuell brand, vilket medför att punktsprinklern aktiveras. Pulverbomben är lämplig för släckning av de flesta typer av bränder.

Installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.
Automatisk släckare lämplig för obemannade utrymmen där brandrisk förekommer. Till exempel vindar, soprum och pannrum. Finns i två storlekar med 6kg eller 12kg ABC-pulver.
Om brand uppstår och når släckarens sprinkler, utlösare (glasbulb) med en temperatur överstigande 68 grader, löser släckaren ut och pulver sprids i rummet.
Placeras lämpligen över, eller i närheten av det som är själva brandrisken. Observera dock att montera den på så sätt att den inte löser ut på grund av eventuell hög temperatur i rummet.
Takfäste medföljer.

Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.