Kategorier

Koldioxidsläckare

Kolsyresläckare släcker effektivt mindre bränder i elektronik och maskiner utan att förstöra något.

Vad är en koldioxidsläckare?

Kallas även kolsyresläckare och släcker en brand genom att tränga bort syret. Brandsläckaren innehåller koldioxid och finns i två storlekar, 2 kg och 5 kg.
Gasen kan tränga in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte ström och du kan använda den direkt mot spänningsförande utrustning.

 

Användningsområde för koldioxidsläckare

Brandsläckare med koldioxid som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor och i elektriska utrustningar. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, serverrum, fartyg, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning.
Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan brandsläckarna vara olämpliga.