Kategorier

Cederroth

Cederroths Första Hjälpen-produkter är välbekant för de flesta och finns på många arbetsplatser. Sedan mitten av 1970-talet har Cederroth utvecklat lösningar som gör det möjligt även för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper.