Kategorier

Brandskyltar

Brandskyltar används för att visa placering av brandskyddsutrustning.

Alla brandskyltar

Brandskyltar

Tänk på att placera skyltarna på ett lämpligt ställe, i lämplig höjd och se till att de syns tydligt och inte är blockerade. Det finns också tilläggsskyltar som talar om vilken typ av släckare man har, t.ex. kolsyra, skum eller pulver.