Kategorier

Övningshjärtstartare

För träning av HLR rekommenderar vi att använda riktiga trainer

Alla Övningshjärtstartare

Övningshjärtstartare

Övningshjärtstartare används för att kunna skapa mer realistiska övningar i HLR-utbildningar. De är närmaste identiska sin skarpa hjärtstartare i både utseende och funktion vilket gör det möjligt att på ett trovärdigt sätt simulera en verklig situation.

 

Scenarion

Alla våra övningshjärtstartare är möjliga att ställa in olika scenario vilket ger en mer realistisk övning för den som utbildar sig i hjärt-lungräddning. Att öva HLR med olika scenarion ger en ökad trygghet för att du ska våga använda den skarpa hjärtstartaren när ett hjärtstopp inträffar.

 

prestan Aed Ultra trainer