Kategorier

Spisvakt

En spisvakt är en av de bästa förbättringar du kan göra till ditt kök. Spisbränder är vår vanligaste brandorsak och ett spislarm eller spisvakt larmar i god tid innan olycka.

Spisvakt

Brand på spis är tyvärr vår vanligaste brandorsak. En spisvakt larmar mycket tidigare än en brandvarnare och kan dessutom stänga av spisen.

En spisvakt består oftast av två enheter:
• En batteridriven sensor ovanför spisen
• En strömkontrollenhet ansluten till spisens eluttag
Sensorenheten och strömkontrollenheten har en förinställd trådlös
anslutning för enkel installation.

Spislarm

Ett spislarm är en enklare och billigare variant till spisvakt. Skillnaden är att spislarmet larmar snabbt på förhöjd temperatur men stänger inte av spisen.