Kategorier

Standard

Brandvarnare är din billigaste livförsäkring! Här finns brandvarnare med olika batteritid.

Alla standard

Brandvarnare

En brandvarnare en väldigt billig livförsäkring!
Det brinner i 17 hem varje dag, året runt
Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans.
Förbättra ditt brandskydd med brandvarnare på rätt ställe!

Placering av brandvarnare

 

Så du bör placera dina brandvarnare
För bostäder gäller följande råd:
– Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
– Placera dessutom brandvarnare i alla sovrum så du hör om det larmar när du sover.
– Placera brandvarnare i närheten av köket, där det är vanligt att bränder börjar.
– I trappor bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
– Om du har stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd, eller annat som hindrar röken från att nå brandvarnaren rekommenderar vi ett större antal varnare.
OBS! Rök stiger uppåt och brandvarnare bör därför placeras i taket där de larmar snabbast. Placera brandvarnare minst 0,5 meter från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer larmet. Vid montering i snedtak ska varnaren placeras 1 meter horisontellt från takåsen.

Testa din brandvarnare

Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i månaden och även du varit hemifrån en längre tid (t ex på semester).

Du kan testa din brandvarnare genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll in knappen en kort stund tills den börjar tjuta. Om den inte tjuter ska du testa med ett nytt batteri.  Tjuter brandvarnaren när du trycker på testknappen så fungerar den!

Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare med mjukt munstycke minst en gång om året.

Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).

Byt ut brandvarnarna efter 10 år. Brandvarnare har begränsad livslängd.

Undvik oönskade larm på din brandvarnare

Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att:

Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens och fukt i brandvarnaren.
Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur.
Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet.
Placera brandvarnaren minst ett par meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet.
Undvik att placera den nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renovering, ta bort eller täck brandvarnaren tillfälligt.
Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.