Kategorier

Varselvästar

Godkända varselvästar: för arbete& fritid Varselvästar och reflexvästar är personlig skyddsutrustning som ska bäras för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker. Vi säljer bara skyddsutrustning som uppfyller gällande säkerhetskrav och som är CE-märkta. Det gäller inte bara för västar till yrkesarbetare, utan även reflexvästar som används i sport och på fritiden.

Varselvästar och utrymning

Allt för få byggarbetsplatser övar på brand, säkerhet och utrymning även om det fortfarande förekommer olyckor och bränder i byggbranschen. Tyvärr även en del dödsfall.
Glädjande nog finns det företag som Einar Mattsson Byggnads AB, som prioriterar att lägga ned verktygen en dag varje år, för att fokusera på att bli ännu bättre på säkerheten. Klicka på bilden och läs om Einar Mattssons utbildningsdag.

einar mattsson

Ny utrymningsledarväska