Kategorier

Varselvästar

Godkända varselvästar: för arbete& fritid Varselvästar och reflexvästar är personlig skyddsutrustning som ska bäras för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker. Vi säljer bara skyddsutrustning som uppfyller gällande säkerhetskrav och som är CE-märkta. Det gäller inte bara för västar till yrkesarbetare, utan även reflexvästar som används i sport och på fritiden.