Kategorier

Ögondusch

Det kan handla om sekunder! Ha ögondusch lätt tillgänglig. Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en skadlig substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation

Alla Ögondusch