Kategorier

Skumsläckare

En skumsläckare släcker bränder i både fibrösa material och vätskor. Från 2021 säljer vi här enbart PFAS fria skumsläckare. Se även fler av våra helt miljövänliga brandsläckare här.

Skumsläckare

Skumsläckare släcker effektivt bränder i brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, et c, men även brukas vid klass A-bränder (Trä, möbler och fibrösa material)

Bör endast monteras där det finns risk för pölbränder i brandfarliga varor eller där särskilda risker finns som gör att en skumsläckare behövs.

Från 2021 slutade vi helt sälja skumsläckare eftersom de innehöll fluortensider (PFAS) som har en mycket negativ miljöpåverkan.

Från 2023 har det kommit PFAS-fria skumsläckare som vi tagit in i sortimentet. Detta är dock att anse som specialsläckare för speciella behov.

Alla våra miljövänliga brandsläckare ser du här.

Alternativ till skumsläckare

För de flesta verksamheter är pulversläckare ett mycket bättre alternativ. De är billiga, effektiva, håller länge och är miljövänliga.

Har man problem med risk för okynnesanvändning så kan man där placera X-fog eller vattensläckare.
Dessa är lämpliga på kontor, skolor, hotell och verksamheter med normal brandbelastning.

Skumsläckare släcker bränder i:

A – organiska material
B – brännbara vätskor
samt elektriska anläggningar upp till 1000 v.

Fördelar med Skumsläckare

Kylande effekt.
Effektivt vid vätskebränder och pölbränder då man kan valla in en brännbar vätska och på så sätt hindra återantändning. Detta kräver oftast en del träning.

 

Nackdelar för skumsläckare och miljö

Skumsläckare innehåller tyvärr tensider och ofta fluortensider (PFAS) som är mycket farligt för miljön och oss människor.
Från 2023 säljer Brandfast endast miljövänliga skumsläckare.

Skumsläckmedel som innehåller fluortensider (PFAS) är miljö- och hälsoskadlig samt är svårnedbrytbar. Lagstiftningsarbete pågår för att stoppa användningen. Vår branschförening SVEBRA avråder från att nya skumsläckare med fluortensider (PFAS) placeras på marknaden. Befintliga släckare med fluortensider ska inte laddas om eller användas vid övning. Kasserat brandsläckningsskum och andra släckvätskor med fluortensider skall lämnas till ett företag som hanterar avfall för destruktion och miljöriktigt omhändertagande och skall absolut inte tömmas i avlopp eller i naturen.

Brandsläckare till företaget

På företag är det lag med utrustning för att kunna släcka en brand och även att det utförs service och kontroll på dessa. Vi hjälper dig med placering och montering av brandsläckare till ditt företag.
Här finns många val att göra med brandsläckare, om det ska vara skum, pulver eller kolsyra. Hör av dig så får du hjälp att välja rätt pulversläckare, skumsläckare, kolsyresläckare, koldioxidsläckare, punktsprinkler, fettbrandsläckare, släckare till bil mm