Kategorier

Skumsläckare

En skumsläckare släcker bränder i både fibrösa material och vätskor. Smutsar inte ned så mycket och är lämplig i skolor, hotell, kontor och offentliga lokaler.

Skumsläckare

Skumsläckare släcker effektivt bränder i brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, et c, men även brukas vid klass A-bränder (Trä, möbler och fibrösa material)
Eftersom skumsläckare ger minimala efterskador är den även lämplig i alla offentliga miljöer såsom kontor, skola, sjukhus, köpcentra mm.

Skumsläckare släcker bränder i:

A – organiska material
B – brännbara vätskor
samt elektriska anläggningar upp till 1000 v.

Fördelar med Skumsläckare

Orsakar mindre efterskador.
Kylande effekt.
Mycket effektivt vid vätskebränder.

Att tänka på!

Skum bryts ner och utbyte av släckmedlet rekommenderas efter 5 år.
Medium räckvidd, ca 3-5 meters kastlängd
Släcker inte C – gasbränder.
Ska ej förvaras i temperaturer under 0 grader eftersom den då fryser

Kvalitet på skumsläckare

Alla våra brandsläckare är godkända enligt SS-EN 3-7
Våra premium släckare från Tyco Total är tillverkade i Tyskland och passar extra bra i mer krävande miljöer.

Skumsläckare och miljö

TYCO skumsläckare är tillverkade med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.  Gemensamt för TYCO Eco-skumsläckare är att de är miljöcertifierade vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur.

milieukeur

För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är bland annat att den maximalt tillåtna mängden fluortensider är max 0,04% av totala mängden släckmedel.
TYCO skumsläckare har extremt lågt innehåll av flourtensider, under kravet på 0,04%

Brandsläckare till företaget

På företag är det lag med utrustning för att kunna släcka en brand och även att det utförs service och kontroll på dessa. Vi hjälper dig med placering och montering av brandsläckare till ditt företag.
Här finns många val att göra med brandsläckare, om det ska vara skum, pulver eller kolsyra. Hör av dig så får du hjälp att välja rätt pulversläckare, skumsläckare, kolsyresläckare, koldioxidsläckare, punktsprinkler, fettbrandsläckare, släckare till bil mm