Kategorier

Skumsläckare

En skumsläckare släcker bränder i både fibrösa material och vätskor. Skumsläckare innehåller tyvärr tensider och oftast även fluortensider och från 2021 säljer vi endast dessa på dispens för speciella ändamål.

Skumsläckare

Skumsläckare släcker effektivt bränder i brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, et c, men även brukas vid klass A-bränder (Trä, möbler och fibrösa material)

Ska endast monteras där det finns risk för pölbränder i brandfarliga varor och där man får dispens för skumsläckare.
Detta eftersom de innehåller tensider och ofta även fluortensider som har en mycket negativ miljöpåverkan.

Alternativ till skumsläckare

För de flesta verksamheter är pulversläckare ett mycket bättre alternativ. De är billiga, effektiva, håller länge och är miljövänliga.

Har man problem med risk för okynnesanvändning så kan man där placera miljövänliga vattensläckare.

Skumsläckare släcker bränder i:

A – organiska material
B – brännbara vätskor
samt elektriska anläggningar upp till 1000 v.

Fördelar med Skumsläckare

Kylande effekt.
Mycket effektivt vid vätskebränder.

Att tänka på!

Skum bryts ner och utbyte av släckmedlet rekommenderas efter 5 år.
Medium räckvidd, ca 3-5 meters kastlängd
Släcker inte C – gasbränder.
Ska ej förvaras i temperaturer under 0 grader eftersom den då fryser
Då behövs frostsäker skumsläckare.

Kvalitet på skumsläckare

Alla våra brandsläckare är godkända enligt SS-EN 3-7

Skumsläckare och miljö

Skumsläckare innehåller tyvärr tensider och fluortensider som är mycket farligt för miljön och oss människor.
Från 2021 säljer Brandfast endast dessa på dispens om det inte går att ersätta med t ex vattensläckare eller pulversläckare.

Brandsläckare till företaget

På företag är det lag med utrustning för att kunna släcka en brand och även att det utförs service och kontroll på dessa. Vi hjälper dig med placering och montering av brandsläckare till ditt företag.
Här finns många val att göra med brandsläckare, om det ska vara skum, pulver eller kolsyra. Hör av dig så får du hjälp att välja rätt pulversläckare, skumsläckare, kolsyresläckare, koldioxidsläckare, punktsprinkler, fettbrandsläckare, släckare till bil mm