Kategorier

Miljövänlig brandsläckare

Våra mest miljövänliga brandsläckare hittar du här. De är helt fria från båda PFAS, fluortensider och även andra tensider. I de flesta fall kan dessa brandsläckare ersätta din tidigare skumsläckare. Välj en

Alla miljövänlig brandsläckare

Välj en miljövänlig brandsläckare

Från 2021 slutade vi helt sälja skumsläckare eftersom de innehöll fluortensider (PFAS) som har en mycket negativ miljöpåverkan. Det kommer även ett förbud men vi byter ut dessa långt innan, eftersom vi fått kännedom om dess dåliga inverkan på både miljö och människa.

Från 2023 har det kommit PFAS-fria skumsläckare som vi tagit in i sortimentet. Dessa är specialsläckare för industri eller där det finns risk för bränder i brandfarliga vätskor. För de flesta arbetsplatser, skolor, kontor och hotell behöver man inte ha skumsläckare.

 

Alternativ till skumsläckare

För de flesta verksamheter är pulversläckare ett mycket bättre alternativ. De är billiga, effektiva, håller länge och är miljövänliga.

Billiga i inköp och behöver bara bytas ut vart 10:e år istället för vart 5:e som gäller för alla skum- och vätskesläckare.

Effektiva för att de har den största släckeffekten och dessutom går att släcka med från långt håll, vilket kan vara en trygghet för den som släcker.

Har man problem med risk för okynnesanvändning så kan man där placera vår bästa vattensläckare X-fog eller en standard vattensläckare. Dessa är lämpliga på kontor, skolor, hotell och verksamheter med normal brandbelastning.

Skumsläckare kan ha sin plats i vissa industrier eller liknande ställen och då PFAS-fri sådan. Dessa är dock dyra och får betraktas som specialsläckare. För skolor, kontor, hotell och de flesta arbetsplatser behöver mani inte skum. Den branden man kan tänkas släcka själv utan att gå in i rök, den kan man hantera utmärkt med våra miljövänliga brandsläckare.

Bästa miljöalternativet
Vatten som är helt utan tensider eller PFAS är vårt bästa miljövänliga val.

På de flesta ställen klarar man sig utmärkt med rent vatten. Vi brukar vända på resonemanget – vilken brand kan man klara av att släcka inomhus? Svaret på den frågan är oftast att det är en liten brand och innan det bildats så mycket rök. En stor brand klarar man inte att hantera inomhus eftersom branden kommer föra med sig stora mängder giftig rök, vilket gör att du inte kan gå in i sådana utrymmen.

Välj ren släckning med vattensläckare och du slipper även en tuff sanering.