Kategorier

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar är nödvändiga för att du ska kunna utrymma en lokal så fort som möjligt. Ju tydligare skyltning för utrymning ju snabbare blir lokalen folktom och ju snabbare kan räddningstjänsten göra en insats.

KOMMER SNART!

Utrymning

Desto snabbare man kan utrymma en lokal, desto snabbare kan räddningstjänsten göra en insats. Vid en brand vill vi såklart att räddningstjänsten ska börja sin släckinsats så fort som möjligt. För att detta ska vara möjligt behöver vi utrymma lokalen smidigt och effektivt. För att få denna utrymning behövs en korrekt skyltning samt god praktisk övning så att man ska veta vad man ska göra och vart man ska gå.

 

Utrymningsövning

Brandfast erbjuder er verksamhet hjälp med att planera, genomföra och utvärdera en utrymningsövning i syfte att kontrollera att era interna rutiner fungerar. Om alla kan utrymma på egen hand så behöver man inte leta efter kvarblivna människor, utan kan omedelbart starta en släckinsats samt undvika personskador. Detta har stor betydelse för att verksamheten åter skall komma igång.

Läs mer om vår utrymningsövning

 

Utbildning för utrymningsledare

Utrymningsledare – utbildning

Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter.
Rökutveckling och panik kan innebära stora risker.
För att skapa en effektiv utrymningsorganisation är det bra om det finns flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning.
Utrymningsledaren rustas i denna utbildning med kunskaper hur man bör agera och vilka risker man kan ta.
Utbildningen ger utrymningsledaren en trygghet för sin roll i en utrymningssituation.

Vi kan göra denna kurs helt verksamhetsanpassad utifrån era rutiner och förutsättningar.
Efter utbildningen kan vi också arrangera en utrymningsövning för att öva och utvärdera organisationen.

Läs mer om utbildning för utrymningsledare.

 

 

Beställa utrymningsplan i 2D och 3D?

Behöver du en utrymningsplan?
Vi tar fram proffsiga utrymningsplaner i både A4 och A3 format.

Utrymningsplan