Kategorier

Lithiumsläckare

Lithiumsläckare, brandsläckaren som klarar av att släcka bränder i lithiumbatterier!

Lithiumsläckare

Lithiumbatterier blir allt vanligare och finns i dag i allt från cyklar, mobiltelefoner till airboards med mera. Lithiumbatterier har en hög energitäthet vilket innebär en viss explosions- och brandrisk. Vid en brand i litiumbatterier kan situationen bli kritisk på bara ett par minuter. Ett stort problem är att den livsfarliga gasen vätefluorid frigörs. Användningen av laddbara litiumbatterier ökar nu markant och tyvärr även antalet incidenter. Det har tyvärr visat sig vara mycket svårt att släcka.
Våra vanligaste brandsläckare och släckmedel (pulver, skum, koldioxid, vatten) förmår att släcka dem.

 

Lithumbatterier finns snart överallt

 • Lagertruckar
 • Backup lager
 • Elbilar
 • Bilverkstäder
 • Yrkesbutiker
 • Återvinningscentraler
 • Datacentraler
 • Solcellsbackup
 • Drönare
 • Mobiltelefoner
 • Läsplattor
 • Hooverboards
 • E-cigarett
 • RC plan
 • Handverktyg
 • Kylskåp
 • Husbilsbatterier
 • Golfvagnar mm

 

batteribrand

 

Brandutbildning om brand i litiumbatterier

Vi har nu skapat en brandskyddsutbildning som riktar sig till dig som hanterar litiumbatterier i butiker, bilverkstäder, mobilreparation, labb, lager eller hobbyverksamhet. Vi ger dig praktisk och konkret kunskap om litiumbatterier och riskerna med dessa. Denna utbildning är anpassad för litiumbränder med statistik, risker och exempel.

 

Litiumbatterier och brand