Kategorier

Pulversläckare

Pulversläckare är den mest mångsidiga brandsläckaren och är ett effektivt släckmedel för så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A-, B- och C-bränder.

Alla pulversläckare

Pulversläckare för alla ändamål

Pulversläckare har väldigt hög släckeffekt och är speciellt lämpliga för brandskydd i exempelvis fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet.

Dessa pulversläckare kan även användas mot elektrisk utrustning, eftersom släckmedlet inte leder ström. Dessutom klarar pulversläckare minusgrader och kan vara placerade utomhus även under vintertid.

På Brandfast erbjuder vi pulversläckare från 2 kg upp till 12 kg och finns finns i följande storlekar:

 • 2 kg
 • 4 kg
 • 6 kg
 • 9 kg
 • 12 kg

Proffssläckare, från bland annat Tyco och CGS, har rostfria handtag och är anpassade för att tåla krävande miljöer. Alla släckare levereras med ett tillhörande väggfäste och vid önskemål är det möjligt att komplettera med bland annat fordonshållare, vilket finns som ett alternativt tillbehör.

Pulversläckare för brandfarliga heta arbeten

För brandfarliga heta arbeten, såsom arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor, gäller försäkringsbolagens säkerhetsregler. Här ställs krav på att du som utförare av brandfarliga heta arbeten ska ha släckutrustning.

Godkända pulversläckare för detta är att ha minst två stycken 6 kg pulversläckare med en släckeffekt på minst 34A 233BC. Se även vårt utbud av släckvagnar för komplett släckutrustning vid brandfarliga brandfarliga heta arbeten.

Vilken typ av brandsläckare i hemmet?

I första hand rekommenderar vi att minst ha en 6 kg pulversläckare hemma, då det är det bästa skyddet. Till små lägenheter, eller om man har svårt att lyfta, kan man istället ha en eller 2 stycken 2 kg pulversläckare.

Vid brand gäller det att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Vid mindre brand är det bättre att använda pulversläckare och ta saneringskostnaden, istället för att drabbas av en större brandskada. Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ned, men saneringskostnaderna är ett överkomligt problem, eftersom det blir smutsigt även när det brinner och det är mycket dyrare att renovera eller bygga nytt.

Vad släcker en pulversläckare?

Olika pulversläckare släcker olika bränder. Effektivitetsklassen beskriver vilka typer av bränder, och hur stora, som pulversläckaren klarar av att släcka.

Pulversläckare innehåller ABC-pulver släcker dessa bränder:

 • A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
 • B – Brand i vätskor och oljor.
 • C – Gasbrand.

De pulversläckare i vårt sortiment som har bäst släckeffekt har märkningen 55A 233BC, vilket är ett mått på det test som den har genomgått.

55A betyder att den har testats på ett provbål med staplade trästavar som är 5,5 meter långt, och 233B betyder ett fat med en viss mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Sista bokstaven, C i effektivitetsklassen enligt ovan, innebär att släckaren även kan användas vid gasbränder.

Den europeiska standarden som en pulversläckare ska vara märkt med är SS-EN 3-7 och alla våra brandsläckare klarar detta krav. Designade brandsläckare uppfyller dock inte kraven på röd färg och text, men detta spelar ingen roll för privat bruk.

Solstickan brandsläckare vit 6 kg vit 6kg

 

Pulversläckare: Underhåll och kontroll

Äger du som privatperson en pulversläckare, är det viktigt med kontinuerligt underhåll och kontroll av den, för att säkerställa att allt ser ut att fungera som det ska. Då ska du kontrollera följande på din pulversläckare:

 • Tryckmätaren ska stå på grönt.
 • Slangen ska vara hel.
 • Plomberingen ska sitta kvar.
 • Följ anvisningar från tillverkaren.

Vilken hållbarhet har en pulversläckare?

Vilken hållbarhet en pulversläckare har varierar lite mellan tillverkarna, men i regel fungerar den i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet.

Vad innehåller pulvret i pulversläckaren?

Den mest effektiva beståndsdelen i pulvret i en pulversläckare är huvudsakligen ammoniumfosfat. Räknat till sin vikt, är pulver det släckmedlet som är mest effektivt och kyler branden.

Designade pulversläckare

Även om vi på Brandfast till största del erbjuder och jobbar med röda brandsläckare till företag, så förespråkar vi att köpa designade brandsläckare till hemmet som man tycker är snygg att ha framme.

Om en brand mot förmodan skulle bryta ut, är varje sekund avgörande. Då är den bästa brandsläckaren, den som du snabbt kan använda. Är släckaren snygg och får hänga framme hemma, så är den mer lättillgänglig om brand skulle inträffa, kontra en brandsläckare som du tycker är mindre snygg och istället skulle ta längre tid att använda då den förmodligen inte står lika synlig.

Upptäck vårt breda och snygga sortiment av designade brandsläckare.