Kategorier

Fettbrandsläckare

Till restaurangkök och hotell med fritös, stekbord och risk för brand i matolja rekommenderar vi en fettbrandsläckare.

Fettbrandsläckare för restaurang

Nästan hälften av alla bränder på restauranger och hotell  startar i kök och vid matlagning. I många av bränderna är brandhärden  fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svåra att släcka och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Risken är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.
Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindrar återantändning.

Speciellt utvecklade för fettbränder i kök

Fettbrandsläckare är fylld med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.