Kvartsdamm E-Learning

Se upp för kvartsdamm och stendamm. Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och kan ge upphov till sjukdomar, till exempel silikos som är en obotlig lungsjukdom. Gå vår utbildning för att få rätt kunskaper!

Varför gå kursen kvartsdamm E-Learning?

Kvartsdamm kan leda till silikos som är en obotlig lungsjukdom.
Det tar lång tid innan silikos uppträder. Därför är det viktigt att skydda sig mot dammet redan från början.
Alla som jobbar med eller leder jobbet med kvartshaltigt material ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot dessa risker.
Denna E-Learning om kvartsdamm ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert.

Köp kursen som E-Learning
Du kan då gå kursen var och när du vill
Kursdiplom direkt efter kurs

Innehåll i E-Learning om kvartsdamm

 • Lagar och regler om kvartsdamm och stendamm
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Stoftavskiljare
 • Luftrenare
 • Semimobilt system
 • Personlig skyddsutrustning
 • Riskbedömning

Så här bokar du kursen

Alternativ 1: Köp kursen som webbutbildning här nedan.
Alternativ 2: Fyll i en offertförfågan om du vill ha pris för många deltagare.

E-Learning

Så här går du kursen

E-Learning: Du får ett aktiveringsmail och kan sedan göra utbildningen när det passar dig.
Du kan göra utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
Intyg: Efter godkänt prov får du ett utbildningsdiplom via mail och på mina sidor i utbildningsportalen.
Förkunskaper: God förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.
Framtagen i samarbete med: Dustcontrol och Jobsafe

Anmälan

Köp kursen som webbutbildning (E-Learning) eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning eller pris för många deltagare.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

08-7554408
info@brandfast.nu

Vad säker lagen om kvartsdamm?

Föreskrifterna om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) började att gälla den 2 november 2015.
Denna E-Learning om kvartsdamm bygger på samma föreskrift och riktar sig till dig arbetar i dessa miljöer eller ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken att utsättas för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas.

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. Men om du arbetar med slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt.

Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna.

Här finns kvartsdamm

Kvartsdamm/stendamm finns vid många platser där man bearbetar kvartshaltigt material exempelvis vid:

 • Brytning, krossning, hantering av sten
 • Slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
 • Gutning med kvartssand inom stålverk och gjuterier
 • Sandblästring
 • Stenläggning
 • Rivningsarbeten
 • Anläggningsverksamhet, till exempel tunneldrivning.

Vilka risker finns med kvartsdamm/stendamm?

Kvartspartiklar som är så små att de inte syns med blotta ögat är farliga. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andats in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat.

En annan sjukdom som kan förknippas med kvartshaltigt damm är KOL. Även risken för lungcancer ökar hos personer med silikos.

Silikos leder i ett senare skede till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärt-kärlsystemet. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svår att upptäcka, även på röntgen. I regel uppträder silikos först 10-30 år efter det att exponeringen för kvartsdamm började. Under de senaste tio åren har årligen 5-10 personer i Sverige avlidit i silikos. Så gott som samtliga har varit över 65 år.

Risken för cancer ökar när man utsätts för kvartsdamm. De som redan har silikos har ökad risk att få lungcancer

Ladda ned pdf från Arbetsmiljöverket om kvartsdamm härs

Åtgärder

Alla som arbetar med kvartshaltigt material ska ha kunskaper om kvartsens hälsoeffekter och hur man förebygger dessa.
Med denna E-Learning lär du dig att förebygga riskerna.
Åtgärder ska prioriteras i följande ordning och väljas enligt åtgärdstrappan:

 • Eliminera risken genom att till exempel välja annat material, lämplig arbetsmetod.
 • Begränsa risken genom att till exempel välja lämplig arbetsutrustning, kapsla in eller avskärma den dammande processen, begjuta materialet med vatten eller dammbindande blandningar, använda processventilation vid dammkällan, utföra arbetet från hytt, underhålla utrustning och anordningar, rengöra regelbundet.
 • Skydda arbetstagarna mot risken. När ovannämnda åtgärder inte är genomförbara eller tillräckliga måste arbetstagarna för att skydda sig använda personlig skyddsutrustning, det vill säga ett andningsskydd som förhindrar inandning av kvartshaltigt damm.
 • Om det behövs kan man kombinera åtgärder. Olika branscher kan ha rekommendationer om åtgärder när det gäller till exempel bestämda arbetsmoment. Uppgift om vilka åtgärder som har valts ska dokumenteras.

Skydda dig

Använd andningsskydd om riskbedömningen visar att det behövs. En halvmask med filter klass P3 är ett exempel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd mot kvartsdamm.

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.