SBA Brandskyddsansvarig

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft 2004, innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skall finnas med brandskyddsorganisation och dokumentation.

Reco Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig på arbetsplatsen

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en ansvarig person för brandskyddet. Den brandskyddsansvarige ansvarar för att planera och genomföra åtgärder för att förebygga bränder på arbetsplatsen. Denne ska även se till att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

Genom att varje arbetsplats har en brandskyddsansvarig person med kunskap om brandsäkerhet kan man identifiera potentiella faror, utveckla en brandplan och skydda arbetsplatsen från farliga situationer. Om en brand trots allt skulle uppstå kan en snabb och välorganiserad plan hjälpa till att minska skador och rädda liv.

Brandskyddsansvarig utbildning

En brandskyddsansvarig kurs ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att ansvara för brandskyddet på din arbetsplats. Under vår brandskyddsansvarig kurs får du lära dig om de grundläggande principerna för brandskydd och brandsäkerhet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder, som hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Du kommer också att lära dig om olika typer av  brandsläckare och andra brandskyddsutrustningar, och hur du använder dem på rätt sätt.

Vi stärker din roll som brandskyddsansvarig

Är det du som har brandskyddsansvaret?
En brand på ett företag kan snabbt få förödande konsekvenser både för liv och verksamhet.
Brandskyddsfrågor är därför viktiga för alla verksamheter och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.
Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Praktik för egenkontroll

Vid fysiska kurser ingår praktik för egenkontroll. Du får testa brandskyddskontroll med vårt digitala system Brandkoll.
Vid distanskurser är denna del endast teoretisk.

Mål med brandskyddsansvarig kurs

 • Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:
 • Påbörja sitt brandskyddsarbete
 • Organisera brandskyddsarbetet (SBA) på ett kostnadseffektivt sätt
 • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten
 • Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler
SBA brandskyddsansvarig

Kursinnehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Försäkringsregler
 • Ansvar
 • Brandskyddsorganisation
 • Förebyggande brandskydd
 • Hur du kommer igång med sitt brandskyddsarbete
 • Kommunens tillsyn
 • Dokumentation

Kursfakta brandskyddsansvarig

Tidsåtgång: cirka 4-6 timmar
Plats: Hos Brandfast eller i kundens lokaler
Pris: 3 900 kr /person på öppen utbildning. Företagsanpassad kurs, be om offert.
Intyg: Personliga intyg och/eller diplom.
Anpassning: Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar.
Innan utbildningsstart går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

Gratis handlingsplaner!
Skriv ut, och häng upp där förbi passerande kan ta den av livsviktig information! 
Du kan även köpa inramad handlingsplan i exklusivt papper med svart ram och okrossbart akrylglas.

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.