expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
· HLR

Handlingsplan HLR och brand

Att kunna genomföra hjärt-lungräddning (HLR) för både barn och vuxna kan inte nog betonas. Att kunna utföra HLR och släcka en mindre brand är inte bara viktigt för sjukvårdspersonal och räddningstjänsten. Det är lika viktigt, om inte viktigare, att vi som individer i samhället visar civilkurage genom att agera i nödsituationer. Hur ska annars blåljus-teamet kunna ta över och göra sitt yttersta om du som är först på plats inte har agerat? Din handling kan vara skillnaden mellan liv och död!

Skriv ut gratis handlingsplan HLR, luftvägsstopp och brand längst ner i artikeln.

Plötsligt händer det! Din kollega ramlar ihop i hjärtstopp – vad gör du?

Det finns flera skäl till varför vi alla bör lära oss HLR. För det första är det en enkel och effektiv metod som kan användas av vem som helst, oavsett medicinsk bakgrund. HLR handlar om att ge bröstkompressioner och utföra inblåsningar för att bibehålla blodcirkulationen och syretillförseln till hjärnan. Genom att lära sig rätt teknik och att känna till de senaste riktlinjerna kan vi alla göra skillnad och bidra till att rädda liv.

För det andra, att kunna HLR innebär att vara förberedd på oväntade händelser. Olyckor och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst och var som helst, både hemma och på allmänna platser. Att vara redo att agera snabbt och adekvat kan vara avgörande för att öka överlevnadschanserna för den drabbade personen. Genom att utbilda oss själva och sprida kunskap om HLR i vårt samhälle kan vi skapa en säkrare och tryggare miljö för alla.

Vuxen-HLR, 30:2 mitt på!

Med hjärt-lungräddning vinner du tid! HLR används för att få syre upp till hjärnan i väntan på hjärtstartare. När en person är medvetslös utan normal andning minskar tiden dramatiskt för att ingripa och återställa blodcirkulationen till kroppens vitala organ. Efter varje minut minskar överlevnaden med 10%. Med snabb huvudräkning kan vi räkna ut att om inte HLR startas i tid så finns det oftast inte så mycket att göra efter 10 minuter. Genom att omedelbart starta HLR kan vi ge personen bästa möjliga chans att överleva tills professionell medicinsk hjälp anländer.

hjärt-lungräddning
Vuxen-HLR 30:2

Såhär gör du vuxen-HLR

 1. Medvetandekontroll
  – skaka lätt i axlarna och ropa “hallå hör du mig?”
 2. Andningskontroll – skapa fri luftväg
  se om bröstkorgen höjer sig
  lyssna efter andning
  känn efter andning mot din kind
 3. Ingen eller onormal andning – Larma 112
  – starta högtalaren
  – larmoperatören hjälper dig med HLR. Behåll kontakten tills ambulanspersonal tar över.
 4. Starta HLR 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar
  – gör 15 kompressioner
  Kompressionsdjup: 1/3 del av bröstkorgen. 5-6cm
  Takt: 100/120 min
  gör 2 inblåsningar
  Blås 1 sek tills bröstkorgen höjs
  Fortsätt med HLR 30:2
 5. Om hjärtstartare finns, starta och följ råden
 6. Fortsätt med HLR 30:2 tills personen vaknar eller ambulanspersonal tar över.

Barn-HLR 0-18 år, barn är inte små vuxna

Barn är extra sårbara och deras kroppar reagerar annorlunda än vuxnas vid en akut händelse. Barn är otroligt känsliga mot syrebrist och ha kunskap om barn-HLR kan vara avgörande för att rädda ett barns liv och minimera eventuella skador. Ett barn får oftast andningstopp av orsaker som drunkning, kvävning och trauma. De får alltså sällan ett plötsligt hjärtstopp på grund av ett elektriskt kaos i hjärtat. Det är viktigt att vi inte väljer bort inblåsningarna när vi startar HLR på ett barn just eftersom att det oftast är syrebristen som gjort att barnet har slutat andas normalt.

Det är vi vuxnas ansvar att se till att förebygga faran för ett barn. Som att inte äta fast föda i körande bil, ha full koll vid vattnet, använda hjälm vid bl.a cykling och sätta barnspärrar det behövs i hemmet för att undvika att barnet får i sig giftiga kemikalier.

Barn-HLR 1-18 år 15:2

Såhär gör du barn-HLR

Observera att handgrepp och luftväg är olika för spädbarn och barn. Se handlingsplan längst ner på sidan.

 1. Medvetandekontroll – försök väcka barnet genom att skaka lätt i axlarna och ropa på barnet.
 2. Ropa på hjälp!
 3. Andningskontroll – skapa fri luftväg
  se på bröstkorgen om den höjer och sänker sig
  lyssna och känn efter normala andetag
  känn efter andetag mot din kind
 4. Ingen eller onormal andning – Ge 5 inblåsningar
  – blå i 1 sekund till bröstkorgen höjer sig.
 5. Larma 112
  – starta högtalaren
  – larmoperatören hjälper dig med HLR. Behåll kontakten tills ambulanspersonal tar över.
 6. Starta HLR – 15 kompressioner och 2 inblåsningar
  – gör 15 kompressioner
  Kompressionsdjup: 1/3 del av bröstkorgen. 4-6cm beroende på barnets ålder.
  Takt: 100/120 min
  – gör 2 inblåsningar
  Blås 1 sek tills bröstkorgen höjs
 7. Fortsätt med HLR 15:2 tills barnet visar tydliga livstecken eller ambulanspersonal tar över.

Luftvägsstopp – När din vän sätter i halsen, vad gör du då?

När det uppstår ett luftvägsstopp, oavsett om det beror på att ett barn har svalt en legobit eller en vuxen har fått en matbit i halsen, är det oerhört viktigt att agera snabbt. Tid är en avgörande faktor eftersom brist på syre till hjärnan kan orsaka allvarliga skador inom bara några minuter.

När någon sätter i halsen är den första reaktionen ofta att hosta, vilket är kroppens naturliga sätt att försöka lösa upp blockeringen. Om personen kan hosta eller göra något ljud, bör man uppmuntra dem att fortsätta hosta kraftfullt. Hostning kan hjälpa till att skjuta ut det främmande föremålet eller matbiten.

luftvägsstopp satt i halsen
5 ryggdunk + 5 buktryck – fortsätt tills blockeringen släpper

Om hostning inte löser problemet eller om personen inte kan hosta, ska du göra ryggdunk och buktryck omväxlande (ryggdunk och brösttryck på spädbarn). När du ska göra ryggslag ställer du dig snett bakom personen. Du lutar personen framåt lite och håller en hand på den drabbades bröstkorg för att hålla emot slagen. Nu ska du göra 5 distinkta ryggdunk mellan skulderbladen. Neråt och framåt. Tänk att du ska försöka skjuta ut föremålet. Är blockeringen fortfarande där? Då ska du fortsätta med buktryck. För att utföra buktryck står du bakom personen och placerar sina armar runt personens midja. Sedan gör du en knuten hand och placerar den just över naveln. Nu ska du göra ett distinkt buktryck inåt och uppåt med en snabb rörelse för att skapa ett tryck i buken och förhoppningsvis trycka ut det blockerande föremålet.

Spädbarn sätter i halsen

Om ett spädbarn, 0-1 år, sätter i halsen ska du lägga barnets käke i din hand och placera barnet lite framåtlutad på ditt knä. Gör sedan 5 distinka ryggdunk. Om du misstänker att det kommit ut något kan du vända barnet och ta bort det från munhålan, men du ska inte gräva i blindo. Ifall luftvägen fortfarande är blockerad ska du göra brösttryck. Placera två raka fingrar mitt på bröstkorgen mellan bröstvårtorna och gör 5 distinkta tryck. Vänd sedan barnet om och fortsätt med 5 ryggdunk, 5 brösttryck. Fortsätt tills det lossnar.

baby anne luftvägsstopp
5 ryggdunk – 5 brösttryck – fortsätt!

Oavsett om det är barn eller vuxen som blir medvetslös och inte andas alls, måste du omedelbart inleda hjärt-lungräddning (HLR) och ringa nödnummer 112 för att få professionell hjälp.

Det är viktigt att vara förberedd och känna till dessa livräddande åtgärder vid luftvägsstopp, eftersom snabb och korrekt reaktion kan göra skillnaden mellan liv och död.

Plötsligt börjar det brinna – Vad gör du?

Att veta hur man ska agera vid en brand är av yttersta vikt för att skydda sig själv och andra från fara. Genom att följa de grundläggande principerna för brandbekämpning – Rädda, Varna, Larma, Släck – kan vi minimera risken och hantera situationen på ett effektivt sätt.

Den första och viktigaste principen är att Rädda liv. Vid upptäckt av en brand är det av största vikt att skydda människor och hjälpa dem att lämna det brinnande området. Det är viktigt att hålla sig lugn och undvika panik, eftersom en organiserad och kontrollerad evakuering kan rädda liv. Informera andra om branden och uppmuntra dem att följa utrymningsvägarna på ett säkert sätt.

Såhär släcker du en brand med handbrandsläckare

 1. Stå i säkert avstånd från branden
  – är du utomhus så tänk på att ha vinden i ryggen
 2. Dra ut sprinten
  – Lägg ena handen på cylindern. Om du trycker ihop handtaget går det inte få ut sprinten.
 3. Håll långt fram på munstycket
 4. Sikta mot lågans bas
 5. Släck elden
  – Tryck ner handtaget och för munstycket lugnt och metodiskt tills brandsläckaren är tömd.
Handbrandsläckare vattensläckare

Rädda

Den första och viktigaste principen är att Rädda liv. Vid upptäckt av en brand är det av största vikt att skydda människor och hjälpa dem att lämna det brinnande området. Det är viktigt att hålla sig lugn och undvika panik, eftersom en organiserad och kontrollerad evakuering kan rädda liv. Informera andra om branden och uppmuntra dem att följa utrymningsvägarna på ett säkert sätt.

Varna

Varna är nästa steg i brandåtgärderna. Genom att varna andra för en brand sprids informationen snabbt och ger dem möjlighet att agera i enlighet med situationen. Använd närliggande brandlarm eller andra larmenheter för att alarmera de som befinner sig i närheten. Ju snabbare folk får reda på branden, desto snabbare kan de vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig själva och undvika fara.

Larma

Larma är nära kopplat till varning. Oavsett om du har larmat andra eller inte, var noga med att larma räddningstjänsten så snart som möjligt. Ring nödnumret 112 och förmedla relevant information om branden, såsom plats, omfattning och eventuella kända faror. Tidig kommunikation med SOS alarm är avgörande för att säkerställa snabb och effektiv respons.

Släck

Släckning är det sista steget, men det är viktigt att komma ihåg att försöka släcka en brand endast om det är säkert att göra det och om du har lämpliga verktyg tillgängliga. En handbrandsläckare kan vara en värdefull resurs i att bekämpa små bränder innan de sprider sig.

Handlingsplaner till företag

Vill du köpa inramade handlingsplaner till ditt företag? Följ länkarna nedan
Vuxen-HLR: https://www.brandfast.nu/produkt/handlingsplan-hlr-vuxen/
Barn-HLR: https://www.brandfast.nu/produkt/handlingsplan-hlr-barn/
Luftvägsstopp: https://www.brandfast.nu/produkt/handlingsplan-luftvagsstopp/
Brand: https://www.brandfast.nu/produkt/handlingsplan-vid-brand/

Skriv ut handlingsplaner gratis här!

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt