expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Drunkningsolycka
· HLR

Män över 50 år överrepresenterade i drunkningsolyckor

Drunkning i Sverige – en underskattad folkhälsoutmaning

Drunkning är ett allvarligt tillstånd för både för vuxna och barn. Varje år sker olyckor som hade kunnat förhindras med rätt kunskap och utrustning. Att förebygga drunkning och att vara säker i och vid vatten är av yttersta vikt för att minska antalet drunkningstillbud och rädda liv.

Svenska livräddningssällskapets NOLL-vision

Att förebygga drunkning handlar om att vara förberedd och medveten om riskerna. I Sverige drunknar cirka 440 personer årligen, hälften överlever med eller utan skador och hälften omkommer framför allt i samband med olyckor. Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har en NOLL-vision, där ingen ska drunkna och en mission att: ”alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet.”

12 personer drunknade i juni 2024

Svenska Livräddningssällskapets (SLS) preliminära sammanställning över drunkningsolyckor visar att 12 personer miste livet under juni 2024, jämfört med 15 personer i juni 2023. Totalt har 33 personer omkommit vid drunkningsolyckor under 2024, jämfört med 35 personer under 2023.

2024 juni 2023

10 bad 7

– fritidsbåt 3

– fiske 1

2 övriga 4

12 totalt 15

Drunkning juni 2024

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Definition av drunkning

Definitionen av drunkning lyder som följer:“Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador.”

När Svenska Livräddningssällskapet grundades 1898 omkom cirka 1100 personer årligen i Sverige. Idag är antalet som omkommer cirka 220 per år, varav cirka hälften omkommer i samband med olyckor. Varje månad sammanställer SLS antalet omkomna i samband med drunkningsstatistik i Sverige. Fram till juni månad i år har 21 personer mist livet i en drunkningsolycka enligt SLS

Användning av flytväst – Den bästa är den du har på dig

Flytväst är en av de mest effektiva säkerhetsåtgärderna för att förebygga drunkning. Svenska Livräddningssällskapet erbjuder 260 flytvästdepåer där man kan låna flytvästar gratis. Detta initiativ gör det möjligt för alla att ha tillgång till en flytväst och ökar säkerheten vid vattenaktiviteter. Trots detta bär endast en av tio drunknade flytväst eller flytplagg vid olyckstillfället.

Viktiga säkerhetsåtgärder

För att minska risken för drunkning är det viktigt att följa några grundläggande säkerhetsregler:

 • Simkunnighet: Lär både barn och vuxna att simma. Svenska Livräddningssällskapet erbjuder simkurser för alla åldrar. Definitionen för simkunnighet lyder: “Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.”
 • Övervakning: Håll alltid uppsikt över barn när de är nära vatten. Icke simkunniga barn ska vara på en armlängds avstånd. Behöver du lämna barnet för att göra något. Se till att en annan simkunnig vuxen har blicken på barnet.
 • Användning av säkerhetsutrustning: Förutom flytvästar, använd andra säkerhetsanordningar som livbojar och räddningsstegar. Finns det ej någon säkerhetsutrustning. Använd en förlängd arm som en badleksak, trädgren eller liknande.
 • Alkohol: Undvik att bada eller köra båt under påverkan av alkohol. Drygt häften av alla personer vid drunkningsolyckor har druckit alkohol.

Säkerhet på, i och vid vatten

Att vara säker vid vatten kräver medvetenhet och förberedelse. Här är några råd för att säkerställa säkerheten:

Säkerhetsregler vid bad

 • Håll dig inom markerade områden och bada alltid tillsammans med andra simkunniga vuxna. Låt gärna någon stanna kvar på land för att övervaka.
 • Respektera väder- och vattenförhållanden. Tänk på att vattnet är relativt kallt inledningsvis på säsongen.
 • Simma aldrig ensam. Kallt och strömt vatten påverkar kroppen mer än man anar och det går åt mycket energi för att behålla normal kroppstemperatur.
 • Vid träning till motionslopp – simma alltid längs med strandkanten eller mellan bryggor där du vet att du bottnar. Se till att göra dig synlig för andra på sjön.

Säkerhet vid båtåkning

 • Bär alltid flytväst.
 • Se till att båten är utrustad med nödutrustning.
 • Följ sjövägsregler och var uppmärksam på andra båtar.
 • Var nykter som förare.

Vanliga orsaker till drunkningsolyckor

Drunkningsolyckor sker ofta under till synes säkra förhållanden, vilket gör dem särskilt förrädiska. En stor del av dessa olyckor inträffar nära land och i lugnt väder, där risken ofta underskattas. Människor känner sig tryggare nära stranden eller vid bryggor, men dessa platser kan snabbt bli farliga om man inte är försiktig.

Fall över bord och kantring

En av de vanligaste orsakerna till drunkningsolyckor är fall över bord. Detta kan hända snabbt och oväntat, särskilt om man inte är förberedd eller saknar flytväst. Kantring, där en båt plötsligt tippar över, är en annan vanlig orsak. Detta kan ske på grund av plötsliga rörelser, dålig fördelning av vikt i båten eller oförutsedda vågor. Både fall över bord och kantring kan inträffa när man minst anar det, vilket gör det viktigt att alltid vara förberedd.

Drunkningsolyckor vid fritidsfiske

Fritidsfiske är en populär aktivitet i Sverige, men det medför också risker. Ungefär hälften av alla båtolyckor sker i samband med fritidsfiske. Fiske från små båtar eller från kaj kan vara särskilt riskfyllt om man inte vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder. Att stå upp i båten, luta sig över relingen eller flytta sig plötsligt kan leda till att båten kantrar.

Demografi och drunkning – Män över 50 år

Drunkningsstatistiken visar att hälften av de som omkommer i dessa olyckor är män över 50 år. Denna grupp är ofta överrepresenterad på grund av att de ofta deltar i fritidsaktiviteter som fiske och båtliv. Många av dessa olyckor involverar alkohol. Drygt hälften av de omkomna har druckit alkohol, vilket kraftigt ökar risken för olyckor på grund av försämrad balans, omdöme och reaktionsförmåga.

Betydelsen av flytvästar

Trots att flytvästar avsevärt kan öka chanserna att överleva en olycka, är det endast en av tio som drunknar som faktiskt bär en flytväst eller flytplagg vid tillfället. Flytvästar är utformade för att hålla en person flytande och hålla huvudet ovanför vattenytan, även om personen är medvetslös eller skadad. Därför är det avgörande att alltid bära flytväst när man är på eller nära vatten, oavsett simkunnighet eller väderförhållanden.

Svenska Livräddningssällskapets rekommendationer

Istället för att undvika bad är Svenska Livräddningssällskapet övertygade om att vi tillsammans kan påminna varandra om de några enkla råd, vilket gör att fler kan uppleva trygga, trevliga och glädjefyllda bad- och båtupplevelser i sommar. Här listar SLS de viktigaste rekommendationerna för att göra ditt badbesök säkrare, trevligare och mer glädjefyllt. Tillsammans för en säkrare badsommar!

 • Läs informationsskyltar om de lokala förutsättningarna på din badplats.
 • Simma och bada tillsammans med simkunniga personer.
 • Träna simning där du bottnar.
 • Testa din simkunnighet, först inomhus och sedan utomhus! Är du en ”Simborgare”?
 • Barn under sex år samt vuxna och barn som inte kan simma bör alltid övervakas noga och vara på en armlängds avstånd från en simkunnig vuxen.
 • Låt inte syskon eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.
 • Om du vill koppla av med en bok, korsord, läsplatta eller sociala medier, gör upp ett schema för vem som håller koll på barnen. Förutsätt inte att ”den andre har koll”!
 • Undvik att dricka alkohol i samband med bad.
 • Ha flythjälpmedel nära till hands om olyckan är framme. Använd alltid flytväst när du är på vattnet.
 • Lär dig grundläggande första hjälpen vid drunkning samt hjärt- och lungräddning.
 • Larma SOS Alarm, 112, snabbt vid en drunkningsolycka.

Livbojen – En livräddande utrustning

Livbojen är en enkel men effektiv livräddningsutrustning som finns vid många stränder och badplatser i Sverige. Alla uppmuntras att testa att kasta en offentlig livboj för att vara förberedda i en nödsituation. Att veta hur man använder en livboj kan göra skillnaden mellan liv och död.

Så kastar du en Livboj

För att korrekt använda en livboj, följ dessa steg:

 1. Ta ned livbojen från ställningen och ryck loss behållaren som innehåller linan.
 2. Lägg behållaren på marken och ställ foten på den, så att den inte åker iväg när du kastar livbojen.
 3. Håll livbojen längs med kroppen och kasta med båda händerna i en ”slungande” rörelse. Med den främre handen i en ögla blir det lättare att styra.
 4. Tänk på att livbojen är tung, sikta därför bredvid personen i vattnet.
 5. Dra in linan när personen i vattnet fått tag i bojen och dra försiktigt in personen mot land eller säker plats.

Den förlängda armen

Den förlängda armen är ett koncept inom livräddning som innebär att man använder en förlängning av sin räckvidd för att hjälpa en nödställd person utan att utsätta sig själv för fara. Exempel på förlängda armar inkluderar livbojar, rep, åror, badleksaker eller andra långa föremål som kan sträckas ut till personen i vattnet. Genom att använda den förlängda armen kan man minska risken för att själv bli en del av nödsituationen. Tänk på din egen säkerhet.

Kedjan som räddar liv vid drunkning

Kedjan som räddar liv vid drunkning

Drunkning – den vanligaste dödsorsaken bland barn 1-6 år

Barn som drunknar har minskat med 90% under de senaste 100 åren. Trots dessa glädjande siffror står ändå drunkning för den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern. 1 till 6 år.

Små barn drunknar tyst och snabbt, på bara några minuter. Det väldigt viktigt att hela tiden ha blicken på barn som badar då de även kan drunkna i grunt vatten.

En drunkningsolycka kan ske på ett ögonblick, ofta när en förälder går iväg en kort stund för att svara i telefon eller hämta något. Många inser inte hur snabbt en situation kan förändras från att man tittar bort tills ett barn har drunknat. Här är några viktiga saker att tänka på när du badar med barn i sommar:

 • Övervakning av små barn i vatten skall vara på gripavstånd. Föräldrar skall
  aldrig lämna små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn.
 • Små barn som badar vid badplatser skall ha flytväst och inte uppblåsbara
  flythjälpmedel.
 • Simbassänger, pooler och även grunda dammar (trädgårdsdammar) skall vara
  inhägnade och ha barnsäker låsning.
 • Barn är vanligtvis inte mogna att lära sig simma före fyra års ålder. Äldre
  barn skall lära sig simma, men särskilt yngre skolbarns förmåga att simma
  skall inte överskattas.
 • Ha särskild uppsikt på att utomeuropeiska barn och ungdomar har lärt sig att
  simma och att även deras föräldrar får lära sig säkerhet vid vatten inklusive
  räddning och upplivningsåtgärder.
 • Vid drunkning är direkt återupplivning avgörande för utgången och detta är
  oftast innan någon professionell är på plats.
 • Ha särskild uppsikt på barn med epilepsi och andra medfödda neurologiska
  sjukdomar, till och med i badkaret.
 • Färgglada badkläder gör att du ser barnet mycket snabbare på botten
 • Ungdomar bör påminnas om att alkohol försämrar både omdöme och simförmåga.

Hjärt-lungräddning vid drunkning

 • 5 kraftiga inblåsningar för att få bort vattnet ur lungorna
 • 30 kompressioner ( 15 på barn 0-18 år)
 • 2 inblåsningar

Fortsätt med 30×2 (15×2) till personen andas normalt eller till professionell hjälp tar över.


Avslutande ord från Göran Bertilsson, Ordförande Säkerhetsrådet, Svenska Livräddningssällskapet

“Det viktigaste för att undvika drunkningsolyckor är att: Aldrig bada ensam och i synnerhet övervaka barn som badar. Små barn som inte kan simma ska man ha på armlängds avstånd. Vi vuxna behöver också tänka oss för så att vi inte överskattar vår förmåga. Simkunskap behöver man underhålla genom att simma regelbundet på ett säkert sätt.” Säger Göran Bertillsson, ordförande SLS.

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt