Polisen sos alarm
· Övrigt

Polisen inleder samarbete med SOS Alarm 112-app

Polisen har börjat samarbeta med SOS Alarm för att effektivt förmedla polisiär information till användare av 112-appen.

Från vecka 16 inleds ett pilotprojekt där Polismyndigheten börjar nyttja 112-appen för att informera användare som befinner sig i områden där allvarliga våldsbrott har inträffat. Det kan innefatta händelser relaterade till grovt våld i nätverksmiljöer, såsom explosioner, samt spridning av brottsförebyggande information eller uppmaningar att lämna tips.

Möjligheten att använda 112-appen vid allvarliga våldsbrott utgör ett nytt verktyg för Polismyndigheten. Det är polisens förhoppning att detta kommer att generera fler tips som kan vara till nytta i utredningen av brottet, främja dialogen med medborgarna och stärka polisens förmåga att lagföra de ansvariga.

Explosion inkluderas i 112-appen

Under pilotprojektet kommer “Explosion” att inkluderas som en händelse i 112-appen och distribueras till användare över hela landet. Syftet med polisens kommunikation i 112-appen är att både dela information med allmänheten och samla in tips och information. Genom denna åtgärd kommer användare som befinner sig i närheten av en potentiell explosion att få information om händelsen och att polisen har larmats till platsen. Det är viktigt att notera att denna information endast når användare inom det geografiskt begränsade området kring händelsen.

Polis

Stockholm först ut

Övrig polisinformation, såsom uppdateringar om aktuella brottsmönster i specifika geografiska områden eller uppmaningar att lämna tips relaterade till specifika händelser, kommer först att skickas till användare i Stockholmsområdet. Därefter kommer spridningen successivt att utökas för att inkludera användare över hela landet.

SOS 112 app

112-händelser

Få omedelbar information om 112-händelser i din närhet genom appen. SOS alarm ger dig uppdateringar om händelser som klassificeras som brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka, explosion och båtolycka. När du får ett meddelande om en händelse kan du vara säker på att den redan hanteras, vilket minskar behovet av att själv ringa 112. Genom att göra detta hjälper du till att minska belastningen på nödnummer 112 med onödiga samtal. Dessutom finns det extra kartstöd tillgängligt, särskilt utformat för synskadade och barn.


Frågor och svar om SOS alarm 112-app

Hur laddar man ner 112-appen?

För att ladda ner 112-appen kan du besöka din mobiltelefons appbutik, antingen App Store för iOS-enheter eller Google Play Store för Android-enheter. Sök efter “112 Sverige” och klicka på “Ladda ner” för att installera appen på din enhet.

Är 112-appen gratis?

Ja, 112-appen är gratis att ladda ner och använda.

Hur använder man 112-appen?

När du har laddat ner och installerat 112-appen, kan du använda den för att ringa 112, det akuta nödnumret, direkt från appen. Om du befinner dig i en nödsituation kan du också använda appen för att skicka din position till SOS Alarm och förmedla viktig information till operatören.

Kan 112 se min position?

Ja, när du ringer 112 via appen eller använder funktionen för att skicka din position till SOS Alarm, kan de se din geografiska position med hjälp av GPS-teknik. Detta är till hjälp för att snabbt lokalisera dig i en nödsituation.

Varför fungerar inte SOS-appen?

Om en SOS-app inte fungerar kan det bero på olika faktorer, såsom problem med internetanslutningen, tekniska fel eller felaktiga inställningar på din enhet. Det är bäst att kontrollera din internetanslutning, se till att appen är uppdaterad till den senaste versionen och eventuellt kontakta appens supportteam för ytterligare hjälp.

SOS alarm 112 app

Hot och våld föreläsning

Vi skräddarsyr ett passande program med temat “Risker, Hot och Våld” baserat på era specifika önskemål och bransch. Vår erfarenhet sträcker sig från föreläsningar i skolor och förskolor till restauranger, hotell, kyrkor och företag. Under föreläsningen delar vi allmänna tips och verktyg samt ger er möjlighet att reflektera över er arbetssituation. Vår föreläsare presenterar även många konkreta exempel från olika branscher för att illustrera poängen. Vi kan också fokusera på riskområden såsom hantering av pengar, interaktion med berusade eller stressade individer, samt hantering av personer i utsatta positioner. För att maximera lärandet kombinerar vi föreläsningen med korta grupparbeten och skapar utrymme för reflektion och delaktighet.

Några exempel på innehåll:

  • Hur definierar vi hot och våld?
  • Risker för hotfulla och/eller våldsamma situationer på er arbetsplats och i samhället i stort.
  • Hur arbetar vi förebyggande i organisationen och som individ?
  • Konflikthantering
  • Hur skapar vi en trygg arbetsmiljö?
  • Utrymning eller inrymning
  • Strategier vid PDV – Pågående Dödligt Våld
  • Från arbetsplats till brottsplats
  • Vad får jag göra om jag blir hotad?
Gillis Nordin Brand farliga heta arbeten instruktör Brandfast

Instruktör – Gillis Nordin

Kombinera med ut- eller inrymning

Utöver föreläsningen kan vi även erbjuda träning i ut- eller inrymning i samband med föreläsningen. Dessutom kan vi arrangera utbildningar i Första hjälpen vid våldsamma situationer för att ytterligare rusta er personal med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att hantera riskfyllda situationer på ett säkert sätt.


Källa: SOS alarm och polisen.se