Översikt
·
Offert

Brandskyddskontrollant SBA

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft 2004, innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skall finnas med brandskyddsorganisation, egenkontroll och dokumentation.

Utbildning  brandskyddskontrollant för SBA

Kursen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet /SBA) för att upprätthålla en säker miljö

Vi stärker din roll som brandskyddskontrollant

Är det du som ska kontrollera brandskyddet på din arbetsplats?
En brand på ett företag kan snabbt få förödande konsekvenser både för liv och verksamhet.
Brandskyddskontroller är därför viktiga för alla verksamheter och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i denna roll.
Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna utföra egenkontroll på ditt företag.

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:

 • Förstå lagar och regler för brandskyddet
 • Bedöma risker för brand
 • Förstå vikten av utrymningssäkerhet
 • Utföra egenkontroll – brandskyddskontroll
 • Arbeta med förebyggande brandskydd
 • Kunna informera och utbilda nyanställda om organisationens brandskydd
 • Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder

Kursinnehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Brandskyddsorganisation
 • Förebyggande brandskydd
 • Hur du kommer igång med brandskyddskontroller
 • Kommunens tillsyn
 • Dokumentation

Kursfakta brandskyddsansvarig

Tidsåtgång: cirka 4 timmar
Plats: Hos Brandfast eller i kundens lokaler
Pris: offert
Intyg: Personliga intyg och/eller diplom.
Anpassning: Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar.
Innan utbildningsstart går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

Pris:
Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

Anmälan:
Vill du boka en utbildning så når du oss via e-post, telefon eller offertförfrågan!

E-post: info@brandfast.nu

Tel: 08-7554408

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan