Ett komplett webbaserat verktyg för SBA

Brandkoll® erbjuder det perfekta hjälpmedlet för ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Med Brandkoll kan ni enkelt och snabbt överblicka, uppdatera och redovisa statusen för ert brandskyddsarbete.

Bättre med brandkoll än nollkoll…!

Själva poängen med ett SBA-system är att få koll på sitt brandskydd. All dokumentation, ritningar, tillstånd, serviceprotokoll och egenkontroll på samma ställe.
Eftersom det är webbaserat så behövs ingen installation och du kommer åt allt innehåll var du än befinner dig.

Gör egenkontrollen med mobilen

Systemet är webbaserat och är gjort för att du ska kunna utföra egenkontroll med din mobiltelefon. Du kan välja att göra din kontroll genom att trycka på punkter i en ritning eller med en lista.
Du kan ta bilder på kontrollrundan och skapa arbetsorder direkt i mobilen. Det ska var enkelt och tydligt att utföra egenkontroll

Användarvänligt och enkelt

Vi har skapat ett system som vi själva vill använda. Användarvänligt, prisvärt och utan massa krångligheter.
Du behöver inte begränsat antalet användare, kontrollpunkter eller rutiner, allt får plats och ingår! Om du vill komplettera med att lägga till krismanual eller andra viktiga dokument så finns det möjlighet till det.

Allt detta gör Brandkoll® till kanske marknadens mest prisvärda system?

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) säger att den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där har det yttersta ansvaret för brandskyddet.
Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning ordna utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Med Brandkoll dokumenterar du enkelt det förebyggande brandskyddet som rutiner, regler och policys. Med Brandkoll® har du dessutom ordning och reda på serviceprotokoll, utbildningsbevis och inte minst egenkontroller som du genomför.

Brandkoll SBA

Ny i rollen som brandskyddsansvarig eller kontrollant?

Vi erbjuder öppna utbildningar eller utbildning på plats hos er till brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant.

Med Brandkoll får ni…

  • Ett användarvänligt och webbaserat SBA-system
  • Introduktion och utbildning i systemetvia telefon
  • En fast låg månadskostnad – inga överraskningar
  • Hjälp via vår mejl- och telefonsupport
  • Obegränsat antal användare/kontrollanter
  • Fritt antal kontrollpunkter med tillhörande ritningar
  • Möjlighet till konsultation och nulägesanalys (tillägg)

Kontakta oss för en offert och demonstration!
Fyll i en offertförfrågan eller kontakta oss på telefon eller mail

E-post: info@brandfast.nu
Tel: 08-7554408

Offertförfrågan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.