Översikt
·
Omdömen
·
Offert

Första hjälpen barn - HLR & livräddning

Förutom grundkurs i hjärt- lungräddning på barn tar vi här även upp första hjälpen och akutsjukdomar.

Kurs i barn-HLR med första hjälpen och akutsjukdomar

Denna utbildning innehåller förutom barn-HLR även hur du agerar i andra akutsituationer. Du får kunskap om de vanligaste akutsjukdomarna hos barn som t. ex. allergiska reaktioner, förgiftning, astma men även för att kunna hantera blödningar, sätta i halsen, brännskador och cirkulationssvikt.

Arbetar du med barn? Lär dig första hjälpen! I en akutsituation måste man kunna agera snabbt och då behöver man både ha övat och repetera kunskaper i livräddning på barn innan.

Vi kommer gärna ut till din skola, förskola eller föräldrargrupp och håller denna utbildning. Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.

Riktlinjer för första hjälpen barn gäller upp till 12-årsåldern. Därefter gäller samma riktlinjer som för vuxna.
Våra instruktörer är utbildade och certifierade enligt de senaste riktlinjerna från HLR-rådet och första hjälpen-rådet.

Första hjälpen barn innehåller:

 • Larma 112
 • Livsfarligt läge
 • Kedjan som räddar barn
 • Skillnader mellan barn och vuxna i en akutsituation
 • Kontroll av medvetande och andning
 • Ta hand om medvetslöst barn, öppna luftvägen samt placera i stabilt sidoläge
 • Hur gör man HLR på barn?
 • Hantera ett barn med luftvägsstopp
 • Hur fungerar en hjärtstartare?
 • Första Hjälpen på barn
 • Akut omhändertagande av skadade
 • L-ABC, prioritering av akuta händelser
 • Akutsjukdomar hos barn som diabetes, epilepsi, allergi
 • Drunkning, blödning, brännskador, förgiftning mm

Kursfakta

Alla kursdeltagaren ett kompetensbevis. Företag kan få ett inramat utbildningsbevis att sätta upp på anläggning som visar ert ansvar och ställningstagande kring säkerheten för era kunder och personal.

 • Upp till 12 deltagare per grupp
 • Kursen följer HLR-rådets senaste riktlinjer
 • Certifierade instruktörer
 • Kursen är på ca 3,5 timmar
 • Inga förkunskaper krävs
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktiska övningar

barn hlr olycksfall

Pris:
Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

Anmälan:
Vill du boka en utbildning så når du oss via e-post, telefon eller offertförfrågan!

E-post: info@brandfast.nu

Tel: 08-7554408

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Omdömen

Offertförfrågan