Brandutbildning förskola

Bränder på förskolor inträffar tyvärr allt för ofta. På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur man agerar om det inträffar en brand på din förskola.

Brandutbildning förskola

Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här

Förebygga bränder på din förskola
Hur utrymmer vi med barn?

Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.
Det brinner på ca 450 skolor varje år och förskolor är tyvärr extra utsatta för anlagd brand.
Med vår brandkurs för förskolor lär sig personalen att förebygga bränder men också att agera vid en olycka.

Anlagd brand skola
Anlagd brand är tyvärr en vanlig brandorsak på förskolor

Vi ger dig kunskapen att jobba med SBA, systematiskt brandskyddsarbete, och praktisk träning med brandsläckare och brandfilt.

Målgrupp brandkurs förskola

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till dig som arbetar på en förskola eller ansvarar för brandskyddet.
Så all personal bör gå denna kurs.

Utbildning för brandsäkerhet på förskola

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs och ansvaret för brandskyddet
  • Förstå riskerna med rök och brandgas. Utrymning och möjlighet att släcka en brand.
  • Förstå hur barn kan reagera vid en brand.
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Förstå hur man ska agera vid en brand.
  • Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

Kursfakta brandkurs förskola

Tidsåtgång: cirka 3 timmar
Plats: Hos Brandfast eller i kundens lokaler
Praktik: Praktisk brandsläckning ingår, antingen utomhus eller inomhus med vår digitala släckutrustning
Intyg: Personliga intyg och/eller diplom till förskolan.
Anpassning: Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar.
Innan utbildningsstart går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

Pris:
Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

Visa för era kunder att ni är tar ert brandskydd på allvar!

Nu har ni möjligheten att lägga upp vårt sigill för att visa era kunder att ni är utbildade i grundläggande brandskydd enligt LSO 2003:778. Sigillet är gratis men vi skulle bli jätteglada om ni vill länka till vår sida. På så sätt kan fler hitta utbildningen. 

Sigill brandutbildning

Gratis handlingsplan för nedladdning!

Gratis handlingsplaner!
Skriv ut, och häng upp där förbi passerande kan ta den av livsviktig information! 
Du kan även köpa inramad handlingsplan i exklusivt papper med svart ram och okrossbart akrylglas.

Offertförfrågan

  • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.