Instruktörskurser i första hjälpen, barn-HLR och HLR för vuxna

Vi erbjuder instruktörskurser i första hjälpen, HLR och barn-HLR för dig som vill utbilda andra.

reco HLR-instruktör

Utbilda på företaget, i skolan eller föreningen

Kontinuerlig träning är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas till praktiskt kunnande i en verklig situation. Med våra instruktörsutbildningar får du behörighet och kunskap som gör dig redo att utbilda och öva dina kollegor, elever eller medlemmar. Alla våra utbildningar följer HLR-Rådets riktlinjer och leds av vår certifierade huvudinstruktör. Brandfast instruktörskurs arrangeras som öppna utbildningar eller egna företagsutbildningar.

Instruktör i HLR för vuxna
Instruktör i barn-HLR
Första hjälpen instruktör

Certifierade utbildningar

Efter godkänd utbildning registreras du av vår huvudinstruktör i HLR-rådets instruktörsregister och får själv behörighet att utbilda andra.

Praktiskt

Vi rekommenderar 2 – 8 elever per instruktörskurs för bästa kvalitét. I god tid innan kursen skickar vi ut ett välkomstpaket med kursböcker och förberedelseuppgifter.

Instruktörskurs HLR för vuxna

Kursinnehåll instruktörsutbildning Vuxen-HLR:

 • Grundutbildning Vuxen-HLR
 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagares teknik i HLR.
 • Instruktörens arbete
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion om pedagogik
 • Kvalitetssäkring
 • Riktlinjer och bakgrund
 • Registrering och dokumentation
 • Verktyg och kursmaterial
 • Praktiska råd och tips

Förkunskapskrav: 

Inläst kursbok, genomförd webbutbildning och förberedelseuppgift

Tid

Grund- och instruktörsutbildning på 7 timmar (1 timma grundkurs och 6 timmar instruktörskurs).

Är du lärare?

Denna utbildning ger dig som lärare även kunskapen och behörigheten att utbilda i HLR för skolelever (krav enligt Lgr11). Du får särskilt anpassat material om skol-HLR, där övningarna är kopplade till skolans kunskapskrav.

Instruktörskurs Barn-HLR

Kursinnehåll instruktörsutbildning Barn-HLR:

 • Grundutbildning Barn-HLR
 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagares teknik i Barn-HLR.
 • Instruktörens arbete
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion om pedagogik
 • Kvalitetssäkring
 • Riktlinjer och bakgrund
 • Registrering och dokumentation
 • Verktyg och kursmaterial
 • Praktiska råd och tips

Förkunskapskrav: 

Inläst kursbok, genomförd webbutbildning och förberedelseuppgift

Tid

Grund- och instruktörsutbildning på 7 timmar (1 timma grundkurs och 6 timmar instruktörskurs).

Första hjälpen instruktörskurs

En påbyggnadsutbildning för dig som är HLR-instruktör. I denna kurs utbildas du enligt HLR-rådets senaste program i första hjälpen. Du får en bred utbildning såväl pedagogiskt som innehållsmässigt.

Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och civilförsvarsförbundet.
Under kursen ingår mycket praktisk träning och instruktören har till sin hjälp en instruktörsbok, bildspel och filmer
Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 vilka revideras vart 5: år. Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid.

När du gått denna kurs får du dela ut kompetensbevis till dina deltagare som hänvisar till HLR-rådets riktlinjer för första hjälpen.

Kursinnehåll instruktörsutbildning Första hjälpen:

Vid detta kurstillfälle ingår både grund- och instruktörskurs

Grundkurs i Första Hjälpen

 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • HLR med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Akut omhändertagande av skadade
 • L-ABC, prioritering av akuta händelser
 • Plötsliga sjukdomar (stroke, diabetes, epilepsi)
 • Allergi, nackskador, blödning, brännskador, cirkulationssvikt, mm

Instruktörskurs

 • HLR-test med Q-CPR (dockor med mätutrustning)
 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagares teknik i Första hjälpen och HLR.
 • Instruktörens arbete
 • Momentträning – hur lär vi ut de olika kursdelarna?
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion om pedagogik
 • Kvalitetssäkring
 • Riktlinjer och bakgrund
 • Registrering och dokumentation
 • Verktyg och kursmaterial
 • Praktiska råd och tips

Förkunskapskrav: 

Du ska vara HLR-instruktör.

Inläst kursbok, genomförd webbutbildning och förberedelseuppgift

Tid

Grund- och instruktörsutbildning på 11 timmar (3,5 timmar grundkurs och 7,5 timmar instruktörskurs). Kan läggas upp vid två tillfällen eller en lång heldag.

Passa på att beställa våra första hjälpen väska. Levereras i samband med kursen. Läs mer om väskan här.

Boka brandutbildning

Vill du boka en utbildning så ser du öppna kurstillfällen längst upp på denna sida. Du kan även göra en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

Offertförfrågan

 • Offertförfrågan för flera produkter. Alla köpes -och hyrespriser finns på produktens sida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.