expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search

Service och underhåll av brandlarm

Har du ett brandlarm i din fastighet?
Då är det oerhört viktigt att larmet underhålls så att det verkligen fungerar den dagen brandlarmet verkligen behövs.

Ett brandlarm ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm däremot har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.

Vilka krav och regler gäller för brandlarm?

Ett brandlarm har man för att upptäcka en brand så tidigt som möjligt så att man kan ta till åtgärder för att släcka branden.

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och särskilt boende. Krav kan också finnas om man gjort ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. I båda fallen finns detta angivet i byggnadslovet eller i brandskyddsdokumentationen

Försäkringsbolaget kan också vara kravställare. Många fastighetsägare väljer även att installera brandlarm av egen ambition, för att skydda verksamhet och personal.

Ett brandlarm utformas och underhållas oftast enligt regelverket SBF 110.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att starta en utrymning av en byggnad. Enkelt förklarat så är det vid en brand själva brandlarmet som upptäcker en brand men det är utrymningslarmet är det som låter. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Ett utrymningslarm kan aktiveras på olika sätt. Utrymningslarmet kan aktiveras automatiskt via brandlarm eller manuellt.

I Boverkets byggregler ställs krav på utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. För bostäder accepteras det att utrymningslarmet består av brandvarnare.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 krävs utrymningslarm i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Med detta menar man framförallt produktionslokaler där öppen eld används eller där brandfarliga varor hanteras. Hit räknas också isolerade rum och arbetslokaler under marknivå från och med andra våningen under mark.

Regler för utrymningslarm finns i:
SBF 110:8 (regler för brandlarm) hanterar akustiskt och optisk larmdon
SBF 502: 1 (regler för utrymningslarm med talat meddelande) hanterar högtalare och i vissa fall optiska larmdon

Krav på underhåll av brandlarm och utrymningslarm

För brandlarm och utrymningslarm gäller kraven i SBF 110 och SBF 502 om man ställt detta som krav. Med underhåll och skötsel minimeras felaktiga larm och du kvalitetssäkrar att det fungerar som det ska. Anläggningen ska också ha två anläggningsskötare som har gått utbildningen anläggningsskötare brandlarm.

brandlarm kvartalskontroll

Månadsprov av brandlarm

Funktionskontroll sker en gång per månad och kallas för månadsprov. Här kontrollerar man åtkomsten till centralutrustningen så att inga saker står i vägen. Man kontrollerar även att inga funktioner är bortkopplade eller om centralapparaten indikerar något fel. Månadsprov ska dokumenteras i kontrolljournalen. Dessa kontroller utförs normalt av egen anläggningsskötare. Personen ska ha genomgått utbildning till anläggningsskötare.

Kvartalsprov av brandlarm

Även kvartalsprov kan man göra i egen regi som anläggningsskötare men det är också vanligt att man lejer bort detta.
Kvartalsvis gör man då en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas enligt ett schema. Larmknappar, dörrstängning och andra styrningar kontrolleras. Förbindelseprov med larmcentral för både skarpa larm och fellarm utförs. Allt dokumenteras i kontrolljournal.

Årligt underhåll

I regel ska underhållsarbete göras minst en gång per år. Här följs skötselinstruktioner för anläggningen med t ex utbyte av detektorer enligt tillverkarens intervall eller pga nedsmutsning. Batteribyte sker vart 3-5e år

Revisionsbesiktning

Årlig revisionsbesiktning är ett krav för alla brandlarm som ska följa SBF 110. Detta skall göras varje kalenderår med högst 15 månaders mellanrum. Besiktningen ska vara en oberoende tredjepartskontroll. Behöver du en revisionsbesiktning så kan vi hänvisa till godkänd besiktningsfirma.

Abonnemang och service för brandlarm

Hos oss kan du teckna ett abonnemang för den service som behövs. Abonnemanget tecknas årsvis och det ingår 24 timmars telefonsupport för handhavandefrågor eller felanmälan.

Fyll i offertförfrågan nedan så kontaktar vi dig eller slå en signal om du har frågor!

Offert brandservice

 • Max filstorlek: 64 MB.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt